AKTUALITY

 

Spolek sběratelů a přátel exlibris, Banskobystrická 2085/1, 160 00 Praha 6, Dejvice

Vážení členové spolku,

chtěli bychom Vás jménem výboru požádat o hlasování ve věci KNIŽNÍ ZNAČKY SSPE pro rok 2022 a dále. Pod Vaším evidenčním členským spolkovým číslem prosím vyjádřete svůj názor, a to zda vidíte budoucnost Knižní značky SSPE v tištěné  nebo elektronické podobě. Hlasovat můžete:

  1. Na tomto odkaze: https://www.survio.com/survey/d/K8J8U5W4Y2A4U8F9E
  2. E-mailem (odpovědět na odkaz zaslaný Vám e-mailem)
  3. Na webových stránkách spolku SSPE.CZ
  4. Na facebooku https://www.facebook.com/sspecz/

Vaše hlasování poslouží jako podklad a zpětná vazba pro možné snižování finančních nákladů spolku. Hlasovat můžete od 14. 01. 2022, sběr Vašich odpovědí bude ukončen 25. 02. 2022. Upozornění: každý člen může pod svým evidenčním číslem hlasovat pouze jednou a jedním uvedeným způsobem.

 

Výbor SSPE Vám všem tímto děkuje za sdělení Vašeho názoru.

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové,

České farmaceutické muzeum (člen SSPE)

Spolek sběratelů a přátel exlibris v Praze a Sekce sběratelů exlibris Hradec Králové

GALERIE NA MOSTĚ, Heyrovského 1203, 50003 Hradec Králové 5

                                                           

Vážení přátelé, výtvarní umělci, umělecké školy, sběratelé,

přijměte nejprve přání, aby další rok přinesl nám všem zdraví a naději,  že bude lepší, přinesl také radost, štěstí a chuť tvořit nová, krásná exlibris.

Farmaceutická  fakulta - České farmaceutické muzeum (člen SSPE) v Hradci Králové budou opět pořádat výstavu

 

"ŽEŇ ČESKÉHO  EXLIBRIS  ZA  ROK  2021"

Žádáme vás opět o zapůjčení 1 – 5 exlibris, která jste v roce 2021 vytvořili či nechali vytvořit a která sami pro tuto výstavu vyberete. Prosíme vás, abyste na zadní stranu exlibris nebo v příloze udali techniku a název – popis listu. Autory, kteří se zúčastní poprvé, prosíme o sdělení dat narození, adresu i e-mail a přehled výtvarného školení.

Exlibris  zasílejte  na  a d r e s u :

České farmaceutické muzeum, Hospital Kuks čp. 81, 544 43 KUKS

 tel. 49 5067 580

do 30. ledna 2022

Výstava se bude konat v termínu 14. 3. – 22. 4. 2022. Slavnostní zahájení bude v místě konání, tj. v Galerii Na Mostě v Hradci  Králové, v pondělí 14. 3. 2021 v 16:00 / pokud se nezmění epidemická opatření/  – jste všichni srdečně  zváni.

  Letos nebude vydán Katalog ve formátu, jak doposud.  Vzhledem k omezeným finančním prostředkům budou vydány jen jednotlivé listy a v budoucnu bychom vydávali Katalog jednou za dva roky. Pokud budete posílat příspěvek, bude použit na  pokrytí  nákladů (poštovné, materiál k instalaci grafik, atd.).

Poplatek na tiskový fond můžete laskavě zaslat poštovní složenkou nebo poukázat na účet Spolku sběratelů a přátel exlibris.

 Číslo účtu: 2501272505/ 2010, Fio banka, a.s. se sídlem V Celnici 1028/10, Praha 1.

Děkujeme za laskavé a chápající přijetí našeho pozvání k účasti na výstavě, za Váš finanční příspěvek a upřímně Vás všechny pozdravujeme s přáním dobrého díla.
Vaši
                          Mgr. M. Rumlarová                                 Mgr. L. Valášková, PhD.                         

VÝBOR SPOLKU PŘEJE V NOVÉM ROCE VŠEM SVÝM ČLENŮM HODNĚ ZDRAVÍ A ČASTĚJŠÍ PŘÁTELSKÁ SETKÁNÍ PŘI VÝMĚNÁCH A BESEDÁCH O EXLIBRIS, NEŽ TOMU MOHLO BÝT V MINULÉM ROCE

ADVENTNÍ VEČER ZRUŠEN 
Z DŮVODU VELKÉHO RIZIKA V SOUČASNÉ COVIDOVÉ EPIDEMII, SE VÝBOR SSPE PO DOHODĚ S PROVOZOVATELEM MÍSTA KONÁNÍ ROZHODL ZRUŠIT ADVENTNÍ VEČER PLÁNOVANÝ NA PÁTEK 3. 12. 2021. VELMI NÁS TO MRZÍ, BYL PŘIPRAVEN KVALITNÍ PROGRAM. Věříme, že připravený program budeme moci realizovat v náhradním termínu 

Malíř a grafik Václav Smejkal z Lanškrouna

pravidelně vydává JMB Newsletter
VÝTVARNÉ UMĚNÍ–VÝSTAVY–AUKCE–ZPRÁVY–NOVINKY–SETKÁNÍ
Art – Vernisagges - Exhibitions – Auctions – News – Meetings 


2021-10 JMB-NEWS057 str233-236 Tisk.docx (jmb-obrazy.cz)

2021-09 JMB-NEWS056 str229-232 Tisk.docx (jmb-obrazy.cz)

2021-08 JMB-NEWS055 str225-228 Tisk.docx (jmb-obrazy.cz)

2021-07 JMB-NEWS054 str221-224 Tisk.docx (jmb-obrazy.cz)


Vážení přátelé,

Za pár dní zde máme opět začátek nového roku.

Jako každým rokem je třeba i na ten příští (zajímavý číselně – 2022) vytvořit finanční plán, plán tvorby publikací, akcí, setkání. Výbor by byl moc rád, kdybychom mohli tento plán vytvořit společně s Vámi.

Prosím, pošlete Vaše představy – co by jste si Vy v příštím roce (věříme, že už ten hrozný virus nás opustí) představovali  uskutečnit, vytvořit, navštívit. Pošlete prosím, Vaše představy výstav a setkání ve Vašem  regionu. Taky Vaše představy jaké publikace, listy, atd. budete vytvářet u Vás v regionu a taky, co vidíte, aby se vytvořilo na úrovni Spolku.

Budeme moc rádi a hlavně se pokusíme společně vytvořit zajímavé akce, publikace, grafiky.

Pište prosím na adresu  mmoravcova@orcz.cz.

Děkujeme a těšíme se.

Za výbor Moravcová M.

Image

NĚKOLIK FOTOGRAFIÍ ZE SJEZDU V TRUTNOVĚ (foto M. Petřík a A. Sassmann)

Informace k akcím a k programu SSPE do konce roku 2021.
V minulých letech jsme si zvykli na bohatý podzimní program našeho spolku. Bohužel nevíme, jak se bude vyvíjet pandemická situace, a tak nejsme schopni dlouhodobě dopředu zaručit konání akcí, jako je například „Spolkový den“ k příležitosti dne založení spolku 16. listopadu, tematické přednášky s NM, výměnná setkání a podobně. Jsme rádi, že ve dnech 24. až 26. září velmi úspěšně proběhl sjezd v Trutnově. V současné době je mimo níže uvedené pozvánky na XVII setkání sběratelů a přátel exlibris v Moravské Třebové v přípravě Adventní večer, při kterém si také připomeneme výročí založení spolku. Termín konání je 3. prosince od 16 hodin opět v hotelu Absolutum Wellness Hotelu, Jablonského 639/4, 170 00 Praha.  Na tuto akci jsme již zajistili rezervaci a připravujeme pestrý program, v režii pana Alojze Sassmanna.            Miroslav Petřík, předseda
S hlubokou lítostí oznanujeme, že nás    
28.9.2021 ve věku 89 let opustil Karel Beneš    Parte

 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

konané v sobotu 26. června 2021 v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví v Praze.

Jednání bylo zahájeno v 9 hodin za přítomnosti 64 členů.

 Na Valné hromadě byl zvolen nový výbor spolku ve složení: Miroslav Petřík  (předseda), Mgr. Jakub Pich, Mgr. Alois Sassmann, Mgr. Jarmila Špačková a Ing. Marie Moravcová. 

 a schválena "Finanční směrnice" (PDF)

Celý dokumen ke stažení v PDF


 

 NOVÝ TERMÍN PŘIHLÁŠEK JE DO 31. 7. 2021

NA SJEZD SBĚRATELŮ A PŘÁTEL EXLIBRIS

který se koná ve dnech 24. – 26. září 2021 ve Společenském centru v Trutnově (divadlo Uffo)

Program sjezdu:

Pátek 24. září 2021                                                                                    
14,00 -  18,00 hod. – prezence a zápis účastníků v recepci divadla           

14,00 – 17,00 hod. – výměna v restauraci Krakonoš                                                 
17,00  hod. – vernisáž výstavy Mariny Richterové v Muzeu Podkrkonoší

Sobota 25. září 2021           Celý sobotní program v Uffu.                                                                              
8,00 – 17,00 hod. – prezence, zápis účastníků a výměna                                                                                      
18,00  hod. slavnostní zahájení sjezdu včetně kulturního programu                                                         
19,00 hod. – večeře                   

Neděle 26. září 2021                                                  
8,00 – 12,00 hod. – výměna v Uffu                                                                                                                 

9,30 hod.  zájezd - odjezd do Malých Svatoňovic, návštěva Muzea bratří Čapků, nebo také zájezd na pevnost Stachelberg (na Babí). Zájezd se uskuteční při min. počtu 20 zájemců.

PROPOZICE               PŘIHLÁŠKA             ENGLISH    REGISTRATION          ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

 

Spolek sběratelů a přátel exlibris, Banskobystrická 2085/1, 160 00 Praha 6, Dejvice

 

Výbor Spolku sběratelů a přátel exlibris

zve členy spolku na řádnou

VOLEBNÍ VALNOU HROMADU,

která se bude konat v sobotu 26. června 2021

v prostorách Nadace pro rozvoj architektury

a stavebnictví v Praze, Václavské náměstí 833/31.

 

Časový pořad:    prezence 8:00 – 8:30 hodin

                  zahájení 8:30 hodin

 

 
 

Pořad jednání (divadelní sál):

1.  Uvítání účastníků předsedou spolku

2.  Zahájení a schválení pořadu jednání

3.  Volba předsedy valné hromady

4.  Volby mandátové, návrhové a volební komise  a volba zapisovatele

5.  Zpráva předsedy spolku o uplynulém funkční období

6.  Zpráva hospodářky

7.  Zpráva kontrolní komise

8.  Vyhlášení exlibristů za rok 2020

9.  Návrh změny stanov SSPE a ekonomické směrnice

10.  Volba předsedy a členů výboru

11.  Volba předsedy a členů kontrolní komise

12.  Návrh rozpočtu a plánu činnosti pro rok 2021

13.  Pozvání na sjezd SSPE v Trutnově 2021

14.  Volné návrhy a diskuse.

15.  Návrh usnesení a hlasování o usnesení

16.  Závěr valné hromady a výměna

 

 
Účastníci obdrží grafický list od Oldřicha Páleníčka a podklady pro jednání valné hromady.
 
Po skončení jednání bude pro výměnu do 15:00 otevřen prostorný taneční sál
 
Pokud se ve stanovenou dobu zahájení nedostaví nadpoloviční počet členů spolku, uskuteční se v souladu se Stanovami SSPE od 9.30h náhradní valná hromada.
 
Jednání valné hromady se uskuteční v souladu s hygienickými předpisy a protikovidovými opatřeními platnými v době jejího konání.
 
Těšíme se na Vaši účast,
předseda SSPE doc. PhDr. Felix ČERNOCH, CSc., a členové výboru

POZVANKA (PDF)  Některé předložené návrhy k projednání na VH  (PDF)

Committee of the Association of Collectors and friends of Exlibris

is inviting the members of the association to the regular

ELECTION GENERAL MEETING,

which will take place on Saturday, June 26, 2021

in the building of Nadace pro rozvoj architektury

a stavebnictví v Praze, Václavské náměstí 833/31.

 

Time schedule:    attendance 8:00 a.m. – 8:30 a.m.

                  Start at 8:30 a.m. 

VELMI SMUTNÁ ZPRÁVA


 
ŽEŇ EXLIBRIS  5. - 27. 5. 2021
Srdečné pozvání do Hradce Králové 
na jubilejní 40. výstavu v Galerii Na Mostě. 

Pozvánka

Památník národního písemnictví ocenil nejlepší knižní značky ex libris ve výzvě pro děti

Odkaz  

 

Zpráva z Moravské Třebové

 Vážení přátelé, sběratelé -  na letošní květen jsme měli naplánované celostátní setkání sběratelů  zde v Moravské Třebové a společně se setkáním jsme chtěli také uskutečnit  s panem Günterem Hujbrem,  vernisáž výstavy z jeho tvorby.

Bohužel  koronavirová situace nám toto neumožňuje. Proto se všem těm, kteří měli cestu k nám do Moravské Třebové naplánovanou a věřte, že jsme se na vás moc těšili, omlouváme.

Věříme, že podzimní termín tj.  23.10.2021 se podaří uskutečnit i s výstavou.

Přeju nám všem hodně zdraví, pevné nervy a moc se na vás všechny zde v Moravské Třebové  těšíme.  

Za MT sběratele Moravcová M.

 Spolek sběratelů a přátel exlibris ve spolupráci s městem Trutnov

vás zve na

SJEZD SBĚRATELŮ A PŘÁTEL EXLIBRIS

který se koná ve dnech 24. – 26. září 2021 ve Společenském centru v Trutnově (divadlo Uffo)

Program sjezdu:

Pátek 24. září 2021                                                                                    
14,00 -  18,00 hod. – prezence a zápis účastníků v recepci divadla           

14,00 – 17,00 hod. – výměna v restauraci Krakonoš                                                 
17,00  hod. – vernisáž výstavy Mariny Richterové v Muzeu Podkrkonoší

Sobota 25. září 2021           Celý sobotní program v Uffu.                                                                              
8,00 – 17,00 hod. – prezence, zápis účastníků a výměna                                                                                      
18,00  hod. slavnostní zahájení sjezdu včetně kulturního programu                                                         
19,00 hod. – večeře                   

Neděle 26. září 2021                                                  
8,00 – 12,00 hod. – výměna v Uffu                                                                                                                 

9,30 hod.  zájezd - odjezd do Malých Svatoňovic, návštěva Muzea bratří Čapků, nebo také zájezd na pevnost Stachelberg (na Babí). Zájezd se uskuteční při min. počtu 20 zájemců.

PROPOZICE               PŘIHLÁŠKA             ENGLISH            ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

VELMI SMUTNÁ ZPRÁVA


 

Vážení členové SSPE…

Výbor SSPE se k vám obrací už s třetí informací o spolkové činnosti v době koronavirové. Výbor SSPE se sešel na svém dalším zasedání formou videokonference 11. března 2021.

Na úvod si Výbor SSPE vyslechl podrobnou informaci o přípravě Sjezdu SSPE v Trutnově na konci září  2021. O programu sjezdu budou členové SSPE podrobně informováni na webových stránkách SSPE a písemně formou přílohy v Knižní značce.... CELÝ TEXT SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE / PDF /

VELMI SMUTNÁ ZPRÁVA


 
 

Žně exlibris
Vážení přátelé, vzhledem ke stále vážné situaci s karanténou není možné připravit vernisáž Žně exlibris v plánovaném čase. Jakmile bude možnost se sejít, včas vás upozorníme a zveřejníme pozvánku.

Těší se na vás Galerie Na Mostě  Hradec Králové

 

 
Here is the link catalogue for Stanley's Ex-libris sale
 

odkaz

STANLEYOVÁ AUKCE

 

 

       Číslo obsahuje:
                         -Cyklus Tóny poezie díl 4. v Městských novinách Lanškroun 12/2020
                          -Cyklus Tóny poezie díl 5. v Městských novinách Lanškroun 01/2021
                          -Cyklus Tóny poezie díl 6. v Městských novinách Lanškroun 02/2021
                          -Jubileum spisovatele Františka Uhra
                          -Jubileum výtvarnice Nadi Cermanové
                          -Vzpomínka na malíře Vladimíra Plocka (nedožitých 90)
 
Václav Smejkal(JMB)Subskripce monografií

Výbor SSPE spolu s Novou tiskárnou Pelhřimov připravují subskripci na vydávání monografií umělců – tvůrců exlibris. Budou to plnobarevné publikace formátu A4 s pevnou vazbou v rozsahu přibližně 100 stran. Jednotlivé tituly by vycházely podle možností jednou až dvakrát ročně. Předpokládaná cena pro členy SSPE by byla 150–200 Kč + balné a poštovné. Jako první je připravovaná monografie Milana Bauera s textem dr. Karla Žižkovského. Žádáme naše členy o projev zájmu o tyto knihy formou předběžné objednávky. Vaše dotazy a objednávky směřujte na pana Bedřicha Kocmana: e-mail:  kocman@ntp.cz, mobil: 606 625 626.

Výbor SSPE

VELMI SMUTNÁ ZPRÁVA

NEČEKANĚ NÁS NAVŽDY OPUSTIL KOLEGA A VELKÝ PŘÍTEL  JIŘÍ HLINOVSKÝ

  PARTE


 

Vážení členové SSPE,

 tak, jak už bylo avizováno, výbor SSPE se rozhodl v rámci zlepšení informovanosti členské základny a přípravy Valné hromady Vás průběžně informovat o své činnosti v době koronavirové. Zatím jsme k tomu přistoupili  formou jakýchsi stručných shrnutí nebo zpráv. Do budoucna uvažujeme i o možnosti, že podobně jako některé jiné spolky budeme uveřejňovat jednoduše úplné znění zápisů zjednání výborů. Budeme velmi rádi, když se k tomuto způsobu komunikace nejpozději na Valné hromadě SSPE vyjádříte.

Stručný obsah z distančního jednání výboru SSPE (videokonferencí)  od 22. 10. 2020  do  14. 1. 2021 je ke stažení: 
    PDF / WORD

PF 2021   PREZENTACE       

Děkujeme všem grafikům i sběratelům, kteří zaslali PFky a také paní Moravcové, která výzvu připravila a panu Vinklerovi za zpracovanou prezentace.

DOPIS ČLENŮM SSPE
Vážené členky a členové SSPE, milé kolegyně a kolegové,

Výbor SSPE se rozhodl se k vám obrátit na počátku nového roku 2021 v souvislosti s přípravou řádné volební Valné hromady SSPE.

Slovo „řádné“ vyjadřuje mimo jiné, že záměrem Výboru je uspořádat VH SSPE, tak jak bylo vždy zvykem, tedy prezenčně a samozřejmě její konání spojit s výměnami a další obvyklou spolkovou činností. Rádi bychom vás rovněž informovali, že Výbor se od našeho setkání na Sjezdu SSPE v Olomouci sešel celkem už  čtyřikrát, a to distančně prostřednictvím komunikační platformy Google Meet.
 
CELÝ DOPIS KE STAŽENÍ    PDF  / WORD

V době jarního lockdownu představilo lektorské oddělení Památníku národního písemnictví postavičku Karantéňana, který v době distanční výuky za pomoci výzvy „napiš příběh, udělej knihu” děti motivoval k tvorbě autorské knihy. Animovaný hrdina se nyní vrátil a prostřednictvím videa představuje dětem téměř zapomenutý fenomén ex libris neboli knižní značky.

Video a kompletní informace k výzvě: Karantéňan II. Udatný objevuje ex libris - Památník národního písemnictví (pamatniknarodnihopisemnictvi.cz) 

PLAKÁT (pdf)

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové,
České farmaceutické muzeum (člen SSPE)
GALERIE NA MOSTĚ, Heyrovského 1203, 50003 Hradec Králové 5
Spolek sběratelů a přátel exlibris v Praze a Sekce sběratelů exlibris Hradec Králové 
 

                       Vážení přátelé, výtvarní umělci, umělecké školy,

 

přijměte nejprve přání, aby další rok přinesl nám všem naději,  že bude lepší, aby přinesl všem zdraví, štěstí a chuť tvořit nová, krásná exlibris.

Farmaceutická  fakulta - České farmaceutické muzeum (člen SSPE) v Hradci Králové budou letos pořádat jubilejní čtyřicátou výstavu

 
"ŽEŇ ČESKÉHO  EXLIBRIS  ZA  ROK  2020"

 Žádáme vás opět o zapůjčení 1 – 5 exlibris, která jste v roce 2020 vytvořili a která sami pro tuto výstavu vyberete. Prosíme vás, abyste na zadní stranu exlibris nebo v příloze udali techniku a název – popis listu. Autory, kteří se zúčastní poprvé, prosíme o sdělení dat narození, adresu i e-mail a přehled výtvarného školení.

 

Exlibris  zasílejte  na  a d r e s u : 

České farmaceutické muzeum, Hospital Kuks čp. 81, 544 43 KUKS

do 20. ledna 2021 

 ýstava se bude konat v termínu 29. 3. – 23. 4. 2021. Slavnostní zahájení bude v místě konání, tj. v Galerii Na Mostě v H. Králové, v pondělí 29. 3. 2021 v 16:00 – jste všichni srdečně zváni.

  Letos opět vydáme katalog výstavy, proto žádáme vystavovatele o finanční příspěvek 200 Kč, který bude použit na vydání katalogu a pokrytí další nákladů (poštovné, materiál k instalaci grafik, atd.).

Poplatek můžete laskavě zaslat poštovní složenkou (poštovní adresa do Kuksu), nebo poukázat na účet Farmaceutické fakulty v H. Králové (zřizovatel Českého farmaceutického muzea).

 Číslo účtu: 153149607/0300, variabilní symbol 75344. Nezapomeňte uvést prosím variabilní symbol, aby se Vaše částka nezatoulala a dostala se bez problému přímo k nám.

 Děkujeme za laskavé a chápající přijetí našeho pozvání k účasti na výstavě, za Váš finanční příspěvek a upřímně Vás všechny pozdravujeme s přáním dobrého díla.

 

         Vaši 

                          Mgr. M. Rumlarová                                 Mgr. L. Valášková, PhD.                         

Již po šestnácté byly vyhlášeny výsledky soutěže Trienále českého ex libris 2020 o nejlepší knižní značku. Oceněné práce z oblasti drobné grafiky, vytvořené předními českými umělci i studenty výtvarných škol, představuje virtuální výstava na webových stránkách Památníku národního písemnictví.

 

Odkaz na virtuální výstavu: https://exlibris.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/

Odkaz ke stažení TZ a fotografií: https://drive.google.com/drive/folders/1Nb07_NH7khNeGebnsx0-1Pp-LIHwBnuq?usp=sharing

UPOZORNĚNÍ

 V návaznosti na nouzový stav a mimořádná opatření vyhlášená vládou ČR dne 5. října a 8. října 2020 musíme zrušit Výměnný den v Praze plánovaný na sobotu 17. října 2020, a to včetně připravované prezenční aukce.

Jakmile omezení pominou, začneme hledat nový termín. 

 Věříme, že vzniklou situaci přečkáte všichni ve zdraví a pohodě a těšíme se opět na viděnou. 

Vážení členové a přátelé Spolku, blíží se konec roku 2020 a výbor - jednak bude bilancovat netradiční letošní rok a zároveň  bude připravovat plán na rok 2021.

Proto Vás všechny prosíme – pošlete Vaše představy – co všechno bychom společně mohli v roce 2021 uskutečnit – jaké akce, výstavy, tak i možnost vydávat knížky, publikace, sborníky, soupisy, které jsou obohacením naší  sběratelské a vydavatelské činnosti.

Prosím zasílejte na mou adresu (mmoravcova@orcz.cz

Děkuju a přeju nám všem – hodně zdraví v této divné době a taky hodně sběratelských zážitků.

Moravcová

Obnova prezenčních aukcí !

   Po půlroční pauze budou znovu odstartovány, ale v podstatně změněném režimu:

1) Budou se konat v návazností na jiné akce a ve spojitosti s nimi. Měly by se tím ušetřit náklady, čas i organizační úsilí. Hlavně by se však měla zvýšit jejich návštěvnost. Začnou 

  1. října 2020 od 08.00 v hotelu Absolutum, kde od 10.00 naváže Podzimní výměnný den

2) Dražené grafiky budou představeny na spolkovém webu i s komentářem a vyvolávací cenou

3) Nebudou omezeny pouze na Prahu, ale mohou být organizovány i v regionech. Samozřejmě podle stejných pravidel a jako součást lokálních akcí, např. sezonních Výměnných dnů

4) V daném kalendářním roce se tak stane ještě 16, listopadu (spolkový svátek Den vzniku),  posléze pak rovněž 4. prosince (Adventní večer)

5) V tomtéž pojetí budou již pevně zakotveny v centrálním  Plánu 2021 včetně krajových akcí. Požadavky na to nutno včas uplatnit přímo u Ing. Moravcové nebo adresovat na výbor SSPE.

 

                                                                       Předseda spolku  F. Černoch

Image
Image
Image
Image
Image
Číslo účtu v CZK: 2501272505/2010, Fio banka, a.s., se sídlem V Celnici 1028/10, Praha 1. 
Číslo účtu v EUR: 2001272509/2010, IBAN: CZ3020100000002001272509, BIC: FIOBCZPPXXX, Fio banka, a.s., se sídlem V Celnici 1028/10, Praha 1.