Nacházíte se na stránce: Hlavní stránka

Aktuality

 

Památník národního písemnictví

srdečně zve na kolokvium k jubilejnímu

XV. Trienále českého ex libris Chrudim 2017, které se uskuteční

16. listopadu 2017 od 10 hodin

v Památníku národního písemnictví (sál Boženy Němcové),

Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1

Otevřené odborné fórum k budoucímu směřování přehlídek trienále ex libris

Koncepce, odborná spolupráce: Oddělení uměleckých sbírek Památníku národního písemnictví - Kabinet ex libris Chrudim a Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea Památníku národního písemnictví

 

Se srdečným pozdravem Mgr. Barbora Vlášková, kurátorka

 

Zájemci se hlásí Mgr. B. Vláškové nebo předsedovi SSPE - doc. F. Černochovi


" Pokud někdo projeví ještě dodatečný zájem o účast případě vystoupení, musí se neprodleně přihlásit kurátorce Mgr. Barboře  Vláškové z Památníku národního písemnictví, který je organizátorem tohoto kolokvia. Protože to jeneveřejnou akcí, nebude  bez předchozí přihlášky na ni umožněn přístup." 


 

Spolek sběratelů a přátel exlibris jako pořadatel 37. kongresu FISAE, který se bude konat v Praze ve dnech 28. srpna – 2. září 2018 vypisuje otevřenou mezinárodní soutěž exlibris a dovoluje si Vás vyzvat k účasti na této prestižní přehlídce. Cílem soutěže je v mezinárodním kontextu představit a popularizovat současnou tvorbu exlibris. 

Přihláška na soutěž a podmínky soutěže PDFTermíny plánovaných akcí v roce 2017

 Adventní večer

tamtéž 8. prosince 2017  od 16.00 


           

Vážení členové a příznivci SSPE,

rádi bychom v příštím roce, v roce 100. výročí založení spolku, uskutečnili společně s Vámi členy SSPE a našimi příznivci, co nejvíc akcí v celé ČR k propagaci tohoto krásného umění.

Rok 2018 je také vyhlášen Rokem českého exlibris.

Chceme začít již teď  sestavovat kalendář akcí, v celé naší republice, který budeme postupně doplňovat. Proto prosíme – pokud souhlasíte s tím, aby akce  které pořádáte ve vašem regionu, byly zveřejňovány v dlouhodobém  kalendáři akcí na webu SSPE, zašlete v první fázi do 15.11. 2017 – termíny akcí, které plánujete v příštím roce u Vás uskutečnit. Tento kalendář zveřejníme na našich webovských a  facebookových stránkách a postupně budeme doplňovat. Našim společným cílem bude i tímto způsobem propagovat  akce v jednotlivých částech republiky a také přiblížit tuto krásnou zálibu co nejvíce lidem.

Tyto informace prosím zasílejte na e-mailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Za výbor SSPE děkuje Moravcová

 


Usnesení VH doc / PDF

Adresář výboru doc / PDF


 

Obnovená edice

  V rámci lednové distribuce Knižní značky číslo 4 / 2016 jste krom jiných příloh obdrželi čtveřici Katalogových lístků předurčených pro Slovník tvůrců exlibris. Založil ho a po léta vedl Ing. Milan Humplík. Do roku 2009 bylo emitováno 91 výtisků. Letoškem na ně navazujeme s tím, že nezůstane u stávajících 95i. Bude snahou doprovodit novými kvartety každé z čísel KZ ročníku 2017 a výhledově i náš jubilejní 2018. Část zpracovaných titulů se již nachází nejenom v redakční úpravě či jazykové korektuře, ale už také předtiskové přípravě. Přesto je vítána každá bystrá hlava + dělná ruka, která by se chtěla zapojit pojednáním o svých favoritech. Jde přece o užitečné kolektivní dílo sloužící nakonec všem společně navzájem.


 


 

 

Avizo

   Na internetových stránkách www.ceskenovinky.eu byla zde článkem  2017 – Rok české grafiky otevřena rubrika Galerie grafiky. Je proponována s přednostním určením pro exlibris, tedy nejenom s výhledem i na její jubilejní rok 2018. Znamená to, že si tím činí ambice na stálost. Vřele doporučujeme členům SSPE její pravidelné sledování a dovolujeme si připomenout, že kdokoliv má otevřené dvéře – v daném případě okno – vejít sem se svou troškou do mlýna. Prostě se přidat prezentací své sbírky či favorizovaných tvůrců drobné grafiky vůbec. Můžete se přesvědčit a zkusit.

 

 

  

Spolek českých bibliofilů

International Federation of Ex-libris Societies

Internetové noviny o umění, grafice, knihách a tisku

Galerie české grafiky

Galerie české grafiky