Nacházíte se na stránce: Hlavní stránka

Aktuality

Změna místa konání valné hromady!


Vážení členové spolku, připomínáme, že letošní valná hromada se koná 11.března 2017 v hotelu Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6. Začátek valné hromady je stanoven na 9:00.

Pozvánka s programem bude přiložena ke Knižní značce 1/2017.

Vzhledem k tomu, že se jedná o volební valnou hromadu, měla by být účast členů brána jako povinnost.


Výzva

   Jak je Vám už známo - a na spolkovém webu připomínáno – letošní valná hromada bude volební. Děje se tak v souladu s novelizovanými Stanovami SSPE, podle nichž končí dvouletý mandát všech současných funkcionářů. Zároveň se dostává na pořad i neodbytná potřeba výrazně omladit jejich skladbu. Tedy vylepšit věkové složení, a to nejenom s ohledem na jeho dnes už vysoký průměr. Jde tady o řešení perspektiv a vlastně budoucnost naší existence. V tomto smyslu Vás v pozvánce také oslovil předseda Karel Urban (dnes i v čele FISAE). Končí výzvou podáním návrhů na kandidátku již dnes.

    Poněvadž jsem byl výborem pověřen přípravou a organizací zmíněné akce, dovoluji si navázat a připojit se konkretizací oslovení. Můžete samozřejmě přijít s nabídkou sebe samých anebo činných osob stávajících Přijmu však i pouhé Vaše tipy na vhodné adepty, aniž byste předmětnou záležitost předem s nimi dohodli. Ponechte na mně, abych s nimi posléze navázal kontakt a domluvil tak míru jejich ochoty. Krom oficiálních kontaktů jsou Vám k dispozici také moje neformální, které tady hned předestírám: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   případně 212 234 130 či 774 193 607.

 


 

Obnovená edice

  V rámci lednové distribuce Knižní značky číslo 4 / 2016 jste krom jiných příloh obdrželi čtveřici Katalogových lístků předurčených pro Slovník tvůrců exlibris. Založil ho a po léta vedl Ing. Milan Humplík. Do roku 2009 bylo emitováno 91 výtisků. Letoškem na ně navazujeme s tím, že nezůstane u stávajících 95i. Bude snahou doprovodit novými kvartety každé z čísel KZ ročníku 2017 a výhledově i náš jubilejní 2018. Část zpracovaných titulů se již nachází nejenom v redakční úpravě či jazykové korektuře, ale už také předtiskové přípravě. Přesto je vítána každá bystrá hlava + dělná ruka, která by se chtěla zapojit pojednáním o svých favoritech. Jde přece o užitečné kolektivní dílo sloužící nakonec všem společně navzájem.

 


Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje vypisuje soutěž na nové exlibris.

Podmínky soutěže naleznete na http://svkpk.cz/verejna-soutez-o-ex-libris-svk-pk/.

Uzávěrka je 31. ledna 2017.XV. Trienále českého ex libris

Chrudim 7.10. - 5.11. 2017

Vážení přátelé,

                Kabinet ex libris Památníku národního písemnictví si Vás dovoluje pozvat k účasti na jubilejní celostátní přehlídce XV. trienále českého ex libris Chrudim 2017 prezentující současnou tvorbu ex libris vytvořenou mezi lety 2015 – 2017. Trienální kolekce vybraná odbornou porotou bude představena veřejnosti ve výstavní síni  Divadla Karla Pippicha v Chrudimi v termínech od 7. října do 5. listopadu 2017 a následně reprizována v tuzemsku či v zahraničí. Současně s výstavou bude zahájen sjezd Spolku sběratelů a přátel ex libris. Přehlídka se ponese v duchu oslav 25. výročí od doby, kdy Památník národního písemnictví po převzetí původního Kabinetu ex libris  poprvé pod svou záštitou uspořádal sedmé trienále ex libris za období 1989 – 1992.

 

                 V případě Vašeho zájmu o účast prosíme o zaslání přihlášky nejpozději do 28. 2. 2017 poštou nebo e-mailem. Kolekci Vašich ex libris spolu se seznamem je nutné zaslat do 19. května 2017.

Více info v Průvodním dopise, Výstavních podmínkách a Přihlášce.

Památník národního písemnictví, Mgr. Barbora Vlášková

 


 

 

Avizo

   Na internetových stránkách www.ceskenovinky.eu byla zde článkem  2017 – Rok české grafiky otevřena rubrika Galerie grafiky. Je proponována s přednostním určením pro exlibris, tedy nejenom s výhledem i na její jubilejní rok 2018. Znamená to, že si tím činí ambice na stálost. Vřele doporučujeme členům SSPE její pravidelné sledování a dovolujeme si připomenout, že kdokoliv má otevřené dvéře – v daném případě okno – vejít sem se svou troškou do mlýna. Prostě se přidat prezentací své sbírky či favorizovaných tvůrců drobné grafiky vůbec. Můžete se přesvědčit a zkusit.

 

 

  

Spolek českých bibliofilů

International Federation of Ex-libris Societies

Internetové noviny o umění, grafice, knihách a tisku

Galerie české grafiky

Galerie české grafiky