Aktuality

 SJEZD SSPE V OLOMOUCI  18. až 20. září 2020                   

AKTUÁLNÍ  INFORMACE  ze dne 12. 6. 2020

 

Po postupném uvolňování opatření v České republice v souvislosti s koronavirem se sešel „přípravný organizační výbor“ zabezpečující sjezd SSPE v Olomouci a projednala se aktuální situace. Novinky a změny, oproti „Předběžným propozicím“, zveřejněných před nouzovým stavem, zjistíte v nových oficiálních propozicích. Některé organizační záležitosti a doprovodný program jsou ještě v jednání, protože kulturní instituce po nucené přestávce upravují termíny a kalendáře akcí.

Především jsme změnili časový rozvrh sjezdu a nahradili původní zahraniční model poplatku i s večeří za náš tradiční.  Poplatek za slavností večeři je zvlášť na objednávku stejně jako ostatní stravování v menze. Pro doprovod nebo rodinného příslušníka je sjezdový poplatek snížen na 800 Kč.

Stravování v menze je nutné závazně objednat předem (uvést na přihlášce). Zaplatit uvedenou částku je možné na účet nebo nejpozději při prezenci.

Přihlášeným účastníkům, kteří platbu již zaplatili v původní částce, se přeplatek vyúčtuje na sjezdu SSPE při prezenci.

Rezervace stolů.  V každé posluchárně, kde bude probíhat výměna nebo ve vestibulu  (v jednání), vyhradíme část stolů /lavic/ pro placenou rezervaci výtvarníkům a prodejcům (místo á 400 Kč).

Termín přihlášení je do 31.7.2020 a termín platby je do 31.8.2020.  Pokud do termínu nebude přihlášen dostatečný počet účastníků (min. 80), budeme nuceni z ekonomických důvodů sjezd zrušit. 

PROPOZICE  (WORD)  /  PROPOZICE  (pdf)   
PŘIHLÁŠKA  (EXCEL)  /      PŘIHLÁŠKA  (pdf)   
PŘIHLÁŠKA ONLINE   

CONGRESS OF COLLECTORS AND FRIENDS EXLIBRIS 2020

which will be held from 18th to 20th September in Olomouc     (pdf)  

VELIKONOČNÍ POZDRAV
(prezentace exlibris)

Akutní stav Spolku

Naléhavé sdělení všem členům SSPE

 

   V důsledku pandemie koronaviru přijal stát opatření, která ochromila  velmi výrazně naši činnost a podvázala konání řady plánovaných akcí. Byli jsme nuceni zrušit výměnné dny, odložit vernisáže připravených výstav, ale především odvolat Stanovami předepsanou Valnou hromadu. Měla se konat 14. března 2020 a byli jste na ni v řádném termínu pozváni. Situace je nadále kritická, takže nelze zodpovědně předpovědět, kdy to poměry dovolí napravit.

   Proto se výbor po široce založených konzultacích i s Vámi rozhodl, že Vás aspoň seznámí s Podklady, které byly připraveny k projednání. Sledujeme tím Vaše zasvěcení do hlavních problémů, jež musíme řešit, ale i záměry pro zkvalitnění spolkového života. Je nyní na každém z Vás, aby se s obojím co nejdůvěrněji seznámil. Zatím nic více a bez časového tlaku.

    Dojde-li ke zlepšení podmínek natolik, že umožní Vás opětovně svolat, bez odkladů tak učiníme. Vycházeje z prodlužování nouzového stavu resp. vládních prognoz, nerýsuje se to dříve než koncem května. Pro tyto případy zvažujeme několik náhradních variant z nichž reálnými se jeví dvě: buď vyčkat s hlasováním až do zářijového sjezdu v Olomouci anebo se uchýlit k jeho virtuální formě. Má výhodu ve své nezávislosti na vnějších okolnostech a dá se tudíž spustit vlastně kdykoliv. To ovšem dosud nehrozí, během dubna určitě ne. Ten je vyhrazen toliko Vám. Na studium nabízených materiálů, jejich posouzení, případně vzájemným diskusím, a to i s námi.


POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
14. BŘEZNA 2020 (PDF)  (OBÁLKA)Výstava Pavla Hlavatého v polské Legnici: 7.2. 2020 otevřena…..uzavřena, konec v nedohlednu.
odkaz na prezentaci

POZVÁNKA NA SJEZD SSPE V OLOMOUCI

Sjezd Spolku sběratelů a přátel exlibris se koná ve dnech 18. až 20. září 2020 v areálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc. 

PŘIHLÁŠKA (EXCEL)   Přihlášku si stáhněte, vyplňte a zašlete do 30. května 2020 na adresu:    exl.olomouc@seznam.cz      

PŘIHLÁŠKA ONLINE   Přihlášku  vyplňte do 30. května 2020

/Tyto dva způsoby přihlášení upřednostňujeme/

PŘIHLÁŠKA  (PDF)       Přihlášku zašlete do 30. května 2020 na poštovní adresu:
                                         Mgr. Jarmila Špačková, Čajkovského 914/54, Hradec Králové, PSČ 500 09 

SJEZDOVÝ POPLATEK Kč:  1.500 Kč ÚČASTNÍK  / 1.300 Kč DOPROVOD

 ÚČET SSPE:  Fio banka, a.s. se sídlem v Praze 1, Nové Město, V Celnici 1028/10.

Číslo účtu  v CZK: 2501272505/2010

Variabilní číslo: spolkové evidenční číslo

Do poznámky uveďte Vaše jméno

 

SJEZDOVÝ POPLATEK / congress fee/ Euro:

60 €  ÚČASTNÍK /  PARTICIPANT

52 €  DOPROVOD / ATTENDEE

Číslo účtu v EUR: 2001272509/2010

IBAN: CZ3020100000002001272509

BIC: FIOBCZPPXXX

 

TERMÍN: do konce měsíce května


AKTUÁLNÍ SJEZDOVÉ INFORMACE OD NAŠEHO PŘEDSEDY

/PŘIHLÁŠKA "
ONLINE" BUDE K DISPOZICI POZDĚJI/

 
Prozatímní Předsjezdové Propozice

  1. Letošní sjezd se uskuteční ve dnech 18. až 20. září 2020

Našim hostitelem tentokráte bude Přírodovědecká fakulta Palackého univerzity v Olomouci na Třídě 17. listopadu.  Pro sjezdová jednání jsou zabezpečeny prostory v její hlavní budově a pod patronací děkanátu. Prezence proběhne ve vstupní hale u pultu naproti recepci, a to v pátek 18. září od 12.00. Předpokládá se její fungování do 18.00 a bude pokračovat i během dopoledne příštího dne, tj. soboty 19. září jako informační středisko. Zde obdrží registranti, krom podkladových materiálů a dalších náležitostí, zároveň podrobnější pokyny k pobytu, případně odpovědi na své konkrétní dotazy. Na tyto procedury  naváže páteční možnost výměn ve 2 seminárních místnostech o kapacitách 40 míst. Předsálí a koridor poslouží výstavce a prodeji publikací a grafik.

 Oficiální zahájení se uskuteční následujícího dne, tj. sobotu 19. září od 08.00 do 10.00 ve velké aule. Počítá se s přítomností až 150 účastníků včetně doprovázejících osob, kulturní vložkou a pozdravným vystoupením představitelů někdejšího zemského hlavního města,  univerzity ev. partnerských organizací. V rámci uvozujícího programu by také měly být oceněny zásluhy aktivních členů SSPE. Bezprostředně po zmíněném aktu budou pokračovat až do 18.00 výměny ve 4 seminárních místnostech se souhrnnou kapacitou 160 míst, jakož i prodeje publikací a grafik. Od 19.00 je plánována společná slavnostní večeře v důstojném prostředí přilehlé univerzitní menzy. Sjezd končí nedělí 20. září ve 14.00 s možností výměn dopoledne i odpoledne ve 2 až 4 seminárních místnostech (80 – 160 míst) podle skutečného zájmu. Přičemž po všechny dny je nám fakturován pouze hodinově využitý pronájem. Odhad činí zhruba 25 hodin čistého času neboli kolem poloviny času pobytového.

   Doplňkově se nabízí návštěva Katedrály sv. Václava spolu s prohlídkou Arcibiskupského paláce, kde chystáme instalovat expozici se sbírek regionálních sběratelů exlibris. Všichni naši kmenoví výtvarníci tam dostanou příležitost prezentovat jejich artefakty ve vitrinách na dvou sálech. Galerijně se připravuje průřezová výstava odkazu Josefa Weisera, který paradoxně nikdy ve svém sídelním městě nevystavoval. Atraktivní je bezpochyby sjednaná exkurze do tuzemsky ojedinělého, evropsky angažovaného a světově ceněného zvonařství rodiny Dittrichových v nedalekém  Brodku. No a samozřejmě se dá využít i dění mimo sjezdovou náplň v tomto významném centru kulturně-sportovního života.

  1. Ubytování

  Je sice pravidlem, že si je zajišťuje individualizovaně každý sám v soukromí, penzionech nebo hotelích. Poněvadž souběžně s naším sjezdem probíhá v městě Olomouci Světový oftalmologický kongres, jehož se zúčastní přes tisícovku delegátů s doprovodem a za hojné přítomnosti žurnalistů, nemuselo by se to všem podařit. Pro místní nebo zblízka dojíždějící žádný problém vlastně nevzniká. Nicméně ostatním je nabízeno ubytování v univerzitním zařízení, které je součástí kampusu, kde budeme jednat a vyměňovat.

  Předběžné avizo bylo zveřejněno prostřednictvím spolkové komunikační sítě pod názvem Čerstvá nabídka začerstva. S odkazem na ono sdělení jsou podstatné informace přesto vtěsnány ještě i do těchto pokynů. Jde o to, že Spolek si zablokoval veškerou kapacitu Koleje generála Svobody na nedaleké Šmeralově ulici 12. Ta zaručuje ubytovat až 139 osob, což by každopádně mělo postačovat, když proponovaný počet přihlášek na sjezd by neměl překročit 150.

   K dispozici jsou zde 2 až 3 lůžkové pokoje buňkového systému, kdy pro každé dva je společné toaletní a sprchové vybavení. Cena za osobu a noc činí 360,-Kč. Při obsazení pokoje 1 ubytovaným se zvyšuje na 531,- Kč. Krom toho se vybírá poplatek pro magistrát ve výši 21,- Kč za den, od něhož jsou osvobozeni mladiství do 18i let a držitelé průkazu ZTP/P. Platby jsou možné bankovním převodem, platební kartou anebo hotově.

   Objednávky adresujte na http://skm.upol.cz/ubytování/hotel ev. písemně na výše zmíněnou adresu. Mělo by se tak stát nejpozději do konce měsíce dubna, má-li být nocleh včas a potvrzeně zajištěn.  Heslo pro rezervaci je exlibris a nutno ho ve vlastním zájmu vždy uvést. Pro úplnost ještě kontaktní spojení na Správu kolejí a menz Palackého univerzity, která to vše garantuje a rovněž zprostředkovává: www.skm.upol.cz respektive hotel@upol.cz. Na těchto adresách budou zodpovězeny případné dotazy a podány podrobné informace.

  1. Stravování

   Je zabezpečováno Správou kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci Šmeralova 1122/12 - PSČ 771 11. Tlf 585 592 144 resp. mobil 603 592 144 klapka 8019. Vedoucí stravovacího úseku miroslav.paszyc@upol.cz . Informace také na www.skm.upol.cz. 

 

Předjednaná nabídka výběru jídel.

Pá – oběd – bufet servis fresh v budově Přírodovědecké fakulty UPOL 117,- Kč    večeře – tamtéž za 117,- Kč anebo v Menze Šmeralova (nedaleko) za 128,- Kč

Kuřecí kapsa plněná sýrem a šunkou, šťouchané brambory s cibulkou, salát

So – snídaně – v Menze Šmeralova (v sousedství) – bufetová hotelová 138,- Kč

Oběd – Polévka s játrovými knedlíčky, smažený vepřový řízek s bramborovým salátem.  V bufetu servis fresh 125,- Kč nebo v Menze Šmeralova s obsluhou 139,- Kč 

Společná slavnostní večeře  s obsluhou – 300,-Kč v ceně sjezdového poplatku

Přípitek Bohemia sekt, jako předkrm rajče plněné šunkovou pěnou na salátovém listu a s banketkou, hlavní chod mix steak (vepřový/kuřecí), opečené brambory, zeleninová obloha, jablečný závin se šlehačkou, nápoj dle vlastní volby (nealko, pivo, víno)

Ne – snídaně – hotelový bufet v Menze Šmeralova – 138,- Kč

Oběd – Polévka zeleninový krém, masový špíz s paprikou a cibulí, šťouchané brambory se slaninou – 123,- Kč  (bufet), 135,- Kč (Menza s obsluhou 135,- Kč)

Poznámka: jídla se zadávají centrálně podle údajů v přihlášce a stejným způsobem i fakturují a proplácejí. Tomu bude přizpůsobena i forma registrace a výdeje. Bude zpřesněná v následných pokynech po ujasnění počtů stravníků event. i objednávaných jídel. Platba je možná podle vlastního propočtu na účet Spolku, což bude rovněž s předstihem vyhlášeno.

 Doprava: Podle vlastního uvážení a možností, zajišťuje ve své režii každý sám. Autobusové a vlakové spojení je dostupné ze všech směrů, neboť Olomouc je po této stránce významnou i velice frekventovanou křižovatkou. Pro přijíždějící osobními vozidly parkování vyhrazeno. V místě spolehlivě funguje i hromadná přeprava osob s hustou tramvajovou sítí, kterou doporučujeme využívat přednostně po celou dobu pobytu. K dispozici bude ovšem i moderní taxi služba. Na cestu z olomouckého hlavního nádraží je nejvýhodnější využít  tramvajových linek číslo 2, 3. 4 a 6. Jede se přes dvě zastávky a vystoupí na Žižkově náměstí, naproti Pedagogické fakulty UPOL. Přírodovědecká fakulta je odtud vzdálena přibližně 10 minut pomalou chůzí po Třídě 17. listopadu, kde sídlí v moderní prosklené budově číslo 1192/12, obložené černým mramorem. V rámci kampusu se stačí přesunovat pěšky, poněvadž jednotlivé objekty jsou od sebe vzdáleny cca 100 až 200 metrů (event. kroků či dvojkroků).

Infoservis: www.prf.upol.cz   IČ 61989592   DIČ CZ61989592   PSČ 771 46

e-mail děkanát.prf@upol.cz     tlf +420 585 634 060     fax +420 585 634 002

Spolek sběratelů a přátel exlibris se sídlem Banskobystrická 2085/1, Praha 6 – Dejvice, PSČ 160 00 – poštovní adresa shodná.  www.sspe.cz    IČ 00443522 registrováno ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze,   oddíl L, vložka 237, zapsáno 1. ledna 2014

Image
Image
Image
Image
Image
Číslo účtu v CZK: 2501272505/2010, Fio banka, a.s., se sídlem V Celnici 1028/10, Praha 1. 
Číslo účtu v EUR: 2001272509/2010, IBAN: CZ3020100000002001272509, BIC: FIOBCZPPXXX, Fio banka, a.s., se sídlem V Celnici 1028/10, Praha 1.