Aktuality

Vážení přátelé,

obracím se na Vás v této nelehké době, kdy se nemohou konat výstavy, setkání, výměnné akce.

Skončil neradostný rok a vy jste pro své příznivce i v této nelehké době určitě vytvořil PFky.

Abychom si společně tuto nelehkou dobu trošku zpříjemnili a společně si ukázali své (Vaše) PFky, prosím Vás (pokud máte zájem), pošlete nám své výtvory - pan Vinkler z nich vytvoří prezentaci a tu rozešleme všem členům Spolku i dalším našim přátelům nejen
v ČR, ale i po světě.

Obracím se na Vás členy Spolku, ale i na Vás ostatní, kteří členy Spolku nejste (nevadí).

Prosím zašlete na mou adresu m.moravcova@orcz.cz a nejlépe jednou jako fotku ve tvaru IMG a jednou jako sken - jde nám o to, aby pak byl obrázek kvalitní.

Věřím, že se situace v letošním roce už konečně zlepší a budeme moci pořádat i výstavy, tak pak v klidnější době bychom udělali
z těchto PF i např. putovní výstavu.

Prosím Vás pokud budete posílat, zašlete do 20.1. 2021.

Děkuju a hodně zdraví, spokojenosti, hodně nápadů a pevné nervy.

Bude(musí) být líp.

Marie Moravcová, členka výboru SSPE

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové,
České farmaceutické muzeum (člen SSPE)
GALERIE NA MOSTĚ, Heyrovského 1203, 50003 Hradec Králové 5
Spolek sběratelů a přátel exlibris v Praze a Sekce sběratelů exlibris Hradec Králové 
 

                       Vážení přátelé, výtvarní umělci, umělecké školy,

 

přijměte nejprve přání, aby další rok přinesl nám všem naději,  že bude lepší, aby přinesl všem zdraví, štěstí a chuť tvořit nová, krásná exlibris.

Farmaceutická  fakulta - České farmaceutické muzeum (člen SSPE) v Hradci Králové budou letos pořádat jubilejní čtyřicátou výstavu

 
"ŽEŇ ČESKÉHO  EXLIBRIS  ZA  ROK  2020"

 Žádáme vás opět o zapůjčení 1 – 5 exlibris, která jste v roce 2020 vytvořili a která sami pro tuto výstavu vyberete. Prosíme vás, abyste na zadní stranu exlibris nebo v příloze udali techniku a název – popis listu. Autory, kteří se zúčastní poprvé, prosíme o sdělení dat narození, adresu i e-mail a přehled výtvarného školení.

 

Exlibris  zasílejte  na  a d r e s u : 

České farmaceutické muzeum, Hospital Kuks čp. 81, 544 43 KUKS

do 20. ledna 2021 

 ýstava se bude konat v termínu 29. 3. – 23. 4. 2021. Slavnostní zahájení bude v místě konání, tj. v Galerii Na Mostě v H. Králové, v pondělí 29. 3. 2021 v 16:00 – jste všichni srdečně zváni.

  Letos opět vydáme katalog výstavy, proto žádáme vystavovatele o finanční příspěvek 200 Kč, který bude použit na vydání katalogu a pokrytí další nákladů (poštovné, materiál k instalaci grafik, atd.).

Poplatek můžete laskavě zaslat poštovní složenkou (poštovní adresa do Kuksu), nebo poukázat na účet Farmaceutické fakulty v H. Králové (zřizovatel Českého farmaceutického muzea).

 Číslo účtu: 153149607/0300, variabilní symbol 75344. Nezapomeňte uvést prosím variabilní symbol, aby se Vaše částka nezatoulala a dostala se bez problému přímo k nám.

 Děkujeme za laskavé a chápající přijetí našeho pozvání k účasti na výstavě, za Váš finanční příspěvek a upřímně Vás všechny pozdravujeme s přáním dobrého díla.

 

         Vaši 

                          Mgr. M. Rumlarová                                 Mgr. L. Valášková, PhD.                         

Již po šestnácté byly vyhlášeny výsledky soutěže Trienále českého ex libris 2020 o nejlepší knižní značku. Oceněné práce z oblasti drobné grafiky, vytvořené předními českými umělci i studenty výtvarných škol, představuje virtuální výstava na webových stránkách Památníku národního písemnictví.

 

Odkaz na virtuální výstavu: https://exlibris.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/

Odkaz ke stažení TZ a fotografií: https://drive.google.com/drive/folders/1Nb07_NH7khNeGebnsx0-1Pp-LIHwBnuq?usp=sharing

UPOZORNĚNÍ

 V návaznosti na nouzový stav a mimořádná opatření vyhlášená vládou ČR dne 5. října a 8. října 2020 musíme zrušit Výměnný den v Praze plánovaný na sobotu 17. října 2020, a to včetně připravované prezenční aukce.

Jakmile omezení pominou, začneme hledat nový termín. 

 Věříme, že vzniklou situaci přečkáte všichni ve zdraví a pohodě a těšíme se opět na viděnou. 

Vážení členové a přátelé Spolku, blíží se konec roku 2020 a výbor - jednak bude bilancovat netradiční letošní rok a zároveň  bude připravovat plán na rok 2021.

Proto Vás všechny prosíme – pošlete Vaše představy – co všechno bychom společně mohli v roce 2021 uskutečnit – jaké akce, výstavy, tak i možnost vydávat knížky, publikace, sborníky, soupisy, které jsou obohacením naší  sběratelské a vydavatelské činnosti.

Prosím zasílejte na mou adresu (mmoravcova@orcz.cz

Děkuju a přeju nám všem – hodně zdraví v této divné době a taky hodně sběratelských zážitků.

Moravcová

Obnova prezenčních aukcí !

   Po půlroční pauze budou znovu odstartovány, ale v podstatně změněném režimu:

1) Budou se konat v návazností na jiné akce a ve spojitosti s nimi. Měly by se tím ušetřit náklady, čas i organizační úsilí. Hlavně by se však měla zvýšit jejich návštěvnost. Začnou 

  1. října 2020 od 08.00 v hotelu Absolutum, kde od 10.00 naváže Podzimní výměnný den

2) Dražené grafiky budou představeny na spolkovém webu i s komentářem a vyvolávací cenou

3) Nebudou omezeny pouze na Prahu, ale mohou být organizovány i v regionech. Samozřejmě podle stejných pravidel a jako součást lokálních akcí, např. sezonních Výměnných dnů

4) V daném kalendářním roce se tak stane ještě 16, listopadu (spolkový svátek Den vzniku),  posléze pak rovněž 4. prosince (Adventní večer)

5) V tomtéž pojetí budou již pevně zakotveny v centrálním  Plánu 2021 včetně krajových akcí. Požadavky na to nutno včas uplatnit přímo u Ing. Moravcové nebo adresovat na výbor SSPE.

 

                                                                       Předseda spolku  F. Černoch

Image
Image
Image
Image
Image
Číslo účtu v CZK: 2501272505/2010, Fio banka, a.s., se sídlem V Celnici 1028/10, Praha 1. 
Číslo účtu v EUR: 2001272509/2010, IBAN: CZ3020100000002001272509, BIC: FIOBCZPPXXX, Fio banka, a.s., se sídlem V Celnici 1028/10, Praha 1.