Hampl Petr Alois
*9.10.1943


grafik, malíř, restaurátor a pedagog se narodil 9. října 1943 v Praze – Zbraslavi, kde žije doposud. V roce 1957 – 1961 vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze, obor výstavnictví Po absolvování byl v roce 1961 přijat ke studiu na Akademii výtvarných umění do atelieru profesora Vladimíra Silovského. Vzhledem k jeho úmrtí přešel do malířsko-grafického atelieru prof. Vojtěcha Tittelbacha a Ladislava Čepeláka, kde v roce 1967 absolvoval.
Grafická a malířská tvorba Petra Hampla je výrazově i tematicky značně diferencovaná. Lze jí dělit do několika skupin obrazů a grafik, které se však vzájemně prolínají. Hlavním fenoménem jeho tvorby je ženský akt, který spojuje s přírodními prvky v symbolizující kompozice, které působí někdy až surrealistickým dojmem barokních fresek. Manýristická metafora, kterou Petr Hampl řeší svůj vztah k současnému světu, není samoúčelná, ale může se zdát připomínkou antropomorfické zahrady Giuseppe Arcimbolda a jako umělé krajiny a labyrinty renesančních zahrad. Nejsou to asociace náhodné, neboť přehodnocuje staré prométheovské mýty tím, že do nik vkládá problematiku naší doby a zbavuje je tak jejich původní „archetypičnosti“. Jeho grafické dílo“ Únava,“ jsou kompozicemi, které rozpracovávají pohyb ženského aktu v jeho různých polohách. „ Ležící akt „ je dalším z námětů, které syntetizují Hamplovu tvorbu v dílo vyznávající ještě estetiku od „boucherovských“ aktů po Renoira a až expresivní projev. Jeho grafická tvorba je postavena na technice čárového leptu a akvatinty.
Po studiu na AVU se zabýval hlavně grafikou. Nejdříve měl malou litografickou dílnu v Praze na Pankráci, kde vzniklo několik děl na ručním lisu. Se změnou atelieru na ulici Žateckých přešel na tisk z hloubky, u kterého již zůstal. Technika leptu mu dávala velké možnosti ve vyjadřování. Námětem grafických listů byly detaily z přírody, cyklus „ Pražských hospod“ z Malé strany a samozřejmě ženských aktů z cyklů „Světlo“ a „Koupání“. Zde je třeba zmínit jeho spolupráci se sběratelem exlibris Josefem Třešňákem z Dobříše, pro kterého vytvořil řadu „EX LIBRIS“ a který jej seznámil s mnohými sběrateli z Evropy. Tyto listy tvoří již od roku 1981 a jejich počet již přesáhl skoro 210. Jejich náměty vznikaly na přání majitelů, buď na biblické téma, nebo jejich obsah byl vázán na vztah ženy a jejího okolí. / Flora, Ikarův pád, Evropa, Hořící akt, Vinobraní/ Na téma exlibris vzniklo mnoho obrazů, které jsou námětově spřízněny. / Vzpomínky, Koupání, Únava /.
Zároveň s grafickými pracemi a malbami vznikaly Plastické malované objekty. Dávají malbě trojrozměrný prostor a novou výtvarnou hodnotu. Vzdáleně připomínají iluzivní malby 17. a 18. století, ale jejich pojetí je veskrze nové a autentické. Nikterak se nevyjímají z celkového dojmu z díla, ojedinělého svou výtvarnou polohou, kdy většina umělců hledá v expresivní a zejména abstraktní východisko ve své práci. Však tím je výtvarné umění přitažlivé ve své různosti a je třeba všem jeho polohám ponechat prostor k vývoji.
Mimo volnou výtvarnou práci se věnoval výuce žáků na Střední uměleckoprůmyslové škole na oddělení užité malby. Zde využil svých nabytých zkušeností z restaurátorské práce v oboru dekorativní malby, zlacení, štukolustra, sgrafita a polychromií. Grafická tvorba vedla Petra Hampla během času ke členství ve SČUG HOLLAR a Spolku sběratelů a přátel exlibris- SSPE. Vzhledem k jeho malířské práci se také stal členem Jednoty umělců výtvarných – JUV.


Ladislav Žák

Výběr z literatury:
 • Dr. Josef Mašín
 • Simeona Hošková
 • Jiří Karbaš

 • Seznam hlavních výstav:
 • Mánes – GALERIE MLADÝCH- Praha 1970/1976
 • FONDACIO JOAN MIRO Barcelona 1977
 • Galerie DÍLO – Na Újezdě Praha 1979
 • Galerie NA PRAŽSKÉ – Příbram 1982
 • LÁZEŇSKÁ KOLONÁDA – Poděbrady 1992
 • GALERIE MIRÁŽ – Tábor 1994
 • GALERIE BOHEMIAART – Roudnice n/L 1994
 • KOMERČNÍ BANKS – Praha-Smíchov 1994
 • SALON D'Hiver – Paříž 1994
 • GALERIE VE DVOŘE – Veselí n/M 1995
 • GALERIR „K“ Kateřinská ul. Praha 1995
 • DŮM U JONÁŠE – Pardubice 1996
 • ÚSTÍ NAD ORLICÍ 2006
 • KONGRESOVÉ CENTRUM Zlín 2015
 • GALERIE 14 Praha 9 2015
 • GALERIE VŠERADICE 2016
 • GALERIE HLUBOKÁ - Hluboká n/V 2018
 • ZÁMEK KLADNO + J Altman 2019
 • GALERIE VÍNO – Truhlářská - Praha 2020