Hlavatý Pavel
*4.2.1943


Malíř, grafik se narodil 4. 2. 1943 v Albrechticích u Turnova. Vystudoval obory užitá malba a grafika na Státní uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti.
Ihned po studiích vstoupil velmi životaschopně na výtvarnou scénu. Začínal rozměrnými plátny s psychedelickými a kinetickými záznamy rotujícího světa, které jej uvedly na progresivní československou výtvarnou scénu. Ve čtyřiadvaceti letech vyhrává konkurz a stává se vyučujícím malby, kresby a dějin umění na umělecko-průmyslové škole.
S příchodem r. 1968 a Pražského jara se mladý umělec široce politicky angažuje. Sovětské okupační jednotky rychle otáčí kolem dějin zpět. Přesto zůstává životním optimistou, a to i v letech 1968-1971, kdy byl odsouzen a vězněn za výstavu Protestkresby ’68. Výtvarný projekt skládající se z velkoplošných kreseb a koláží negoval okupaci Československa a násilné potlačení demokratizace společenského života. Pak následovaly další politické soudy s novým nepodmíněným trestem. Hlavatý byl patrně jediným občanem Československa, který byl vězněn bezprostředně za uměleckou výstavu.
Dvacet let nesměl v ČSSR vystavovat, přednášet, vyučovat a byl vyloučen ze všech uměleckých a společenských institucí. Nikdy se nesmířil s prostorem, který mu byl společenským systémem vymezen. Ponořen do uměleckých i lidských problémů, si díky obrovské osobní píli a pracovitosti začal vytvářet dimenzi svého světa.
Šedivá léta 1970–1989: opouští malbu a věnuje se grafice, která umožňovala, zvláště menšími formáty, kontakt se světem. Vedle rozměrnějších grafických listů se po výzvě sběratelů orientuje i tvorbě exlibris. Po vytvoření prvních knižních značek se stává mezi světovými sběrateli vyhledávaným autorem z „východního bloku“. Tento zájem neutichá ani v seniorských letech autora. Dosud vytvořil 907 exlibris, která mnohdy slouží jako studie pro velké grafiky. Vytvořil i téměř tři sta novoročenek (PF) a velké množství příležitostných grafik. Ucelených a tématicky spojených souborů je sedumnáct. Ilustroval řadu titulů, např. W.Shakespeare - Sen noci svatojánské (norské vydavatelství Altera) či Shakepearovy Sonety. Navrhoval akcie, známky a více než sto plakátů. Ale nejvýraznější část jeho tvorby spočívá v klasické volné grafice. Ve své době jej belgický list Graphia označil za nejproduktivnějšího grafika Evropy. Za svoji práci získal šedesát mezinárodních ocenění z celého světa.
Autor říká: „Díky tvorbě exlibris jsem i s rodinou přežil dvacetiletí, kdy jsem se v Československu jako osoba nežádoucí nemohl realizovat. Exlibris bylo, při svém malém formátu, možno dopravit sběrateli nebo k soutěžním porotám. Byl jsem obklopen řadou významných sběratelů, kunsthistoriků, vydavatelů a přátel, kteří mi podali pomocnou ruku: J. Arras, J. de Belder, dr. G. Blum, L. van den Briele, A. Bohr, J. F. Chassaing, M. Hagedorn, W. Humplstöter, A.M.da Mota Miranda, F.Orenest, U. Rieve, J. Rhebergen, H. Yamaguchi, I. Uchida a mnoho dalších. Děkuji všem za povzbuzení a velkou podporu uprostřed mých šedivých let.“
Vedle vítězných soutěží se prezentoval celou řadou osobních výstav. Mimo Evropu podnikl dvě cesty do Číny (Beijing, Shanghai, Tianjin, Chengdu) a do Japonska. Ty byly dlouhodobé, spojené s několika výstavami v Tokiu a Osace. Vše organizoval a zařizoval pan Hiroo Yamaguchi, který zajišťoval i autorův výjezd prostřednictvím japonské ambasády. Pavel Hlavatý se s pousmáním zmiňuje o výstavě v Tokiu, kam přišel velmi starý drobný pán, který byl údajně generálním tajemníkem japonské komunistické strany. Navštívil mnoho japonských kolegů a stážoval v jejich ateliérech. Pracoval v celé řadě jury, zastupoval republiku na tvůrčích sympoziích.
V roce 1991 spolu s dalšími grafiky reprezentoval československé umění na pařížském Podzimním salonu. Asi nejznámější z jeho pařížských výstav je jeho půlroční expozice v Musée de l‘érotisme v roce 2012, kam přizval umělce z celého světa. Výstavu shlédlo 60 tisíc diváků a bylo vystaveno přes 500 grafik.
Je rovněž dlouholetým zapáleným sběratelem a kustodem grafické sbírky DRIT. Z těchto sbírek vyváží do celého světa výstavní soubory: Franz von Bayros a ti druzí, Pozdní český symbolismus, Současná světová grafická tvorba, Tisíc nejkrásnějších exlibris světa atd. Výstava „PROTESTKRESBY 68“, jako vstupenka do vězení, se v 90. letech vrátila do galerií (Norsko, Polsko, Německo, Francie). V České republice ji vidělo více než padesát tisíc diváků.
V roce 2018 se SSPE rozhodl udělovat prestižní ceny - Exlibrista roku. Jako prvnimu byla cena udělena Pavlu Hlavatému.
A.F.C.E.L. – Francouzská sběratelská společnost reprezentovaná Jeanem-Francoisem Chassaingem vydala v roce 2020 katalog „Tisíc a jeden exlibris Pavla Hlavatého“. V předmluvě je Pavel Hlavatý označen jako „Alfons Mucha v oboru exlibris“. Ojedinělé dílo podchycuje v obraze 907 knižních značek z let 1979 až 2020.


Ve spolupráci s autorem zpracoval Vladimír Pospíšil
Posoudil Felix Černoch

Výběr z literatury:
  • KZ 1998:1/12
  • Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2019. Pavel Hlavatý, grafik Exlibrista roku 2018, Iva Tauferová
  • Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2020. Pavel Hlavatý. Svět v ženské náruči
  • Tisíc a jeden exlibris Pavla Hlavatého -vydal A.F.C.E.L v 2020.


  • C3+C4+col, 126:86, 2014

    C3+C4, 60:73, 1985