Bauer Milan
*11.8.1960


grafik a ilustrátor, se narodil 11. srpna 1960 v Plzni. V dětství navštěvoval Lidovou uměleckou školu, kde ho učili Ladislav Fládr a Lumír Topinka modelování, kresbě a grafice; v roce 1968 mu plzeňský deník PRAVDA otiskl linoryt s pohádkovým motivem. V letech 1975–1979 studoval Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni. Zásadní vliv na něj měl akademický sochař prof. Jaroslav Podmol. Během studia se setkal s grafickou tvorbou Václava Hollara (výstava na Pražském hradu) a Jindřicha Pilečka (Galerie Mladá fronta ve Spálené ulici v Praze). V roce 1979 absolvoval brigádu v litografické dílně v Říční ulici, kde poznal několik výborných českých grafiků při práci (K. Vysušil, K. Pacovská, P. Roučka, J. Bouda). Základy grafických technik získal u pražského výtvarníka Spytimíra Bursíka. Léta 1980 a 1981 strávil ve vojenské službě. V roce 1982 měl první autorskou výstavu v Klubu mládeže DOMINIK v Plzni. Po vojně byl zaměstnán jako grafik v tiskárně a později v reklamním oddělení plzeňské Škodovky. V roce 1989 měl první zahraniční samostatnou výstavu ve finském městě Raisio. Vystavuje často doma i v zahraničí. Je zastoupen v mnoha sbírkách grafiky po celém světě. Od roku 1992 je na „volné noze“ jako výtvarník. Pracuje externě pro grafická studia i reklamní agentury. Má řadu zákazníků, pro které vytváří výtvarné návrhy v oboru užité grafiky a reklamy. Pro vydavatelství Hany Voděrové RegionAll upravuje knihy a časopisy Vítaný host. Postupně si vyzkoušel rozličné grafické techniky (suchá jehla, lept, mezzotinta, akvatinta, linoryt) a průběžně představuje svoje práce veřejnosti. Pozvolna rovněž zvětšuje formát grafických listů. Tiskne na vlastním grafickém lisu a stále zlepšuje kvalitu tisků, převážně z měděných matric. V grafické tvorbě používá v současnosti téměř výhradně lept, někdy v kombinaci s akvatintou. Inspiruje se starými stroji a přírodními motivy. Vytváří fantaskní stroje připomínající staré ilustrace k Vernovým románům a kombinuje je s fantaskními zvířaty a ptáky. Mezi jeho první práce patří soubor grafických listů, který vydal pod názvem Pozůstalost F. G. (Ferdinand Gramatika – autorem smyšlená postava). Vytvořil grafický doprovod k básni Josefa Škvoreckého Blues libeňského plynojemu (1992), kterou vydal vlastním nákladem. Je zastoupen grafikou v souboru Miroslav Horníček 70 let (1988). Ilustroval rovněž bibliofilské tisky s básněmi Josefa Hrubého. Tvorbě exlibris se začal věnovat v 80. letech minulého století a získal velkou oblibu mezi českými i zahraničními sběrateli. Po několikaleté přestávce se k radosti sběratelů vrátil k tvorbě exlibris a do letošního roku vytvořil již vice než 120 exlibris, převážně technikou leptu. Milan Bauer, jako významný grafik, je od roku 2015 členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Obdržel několik cen, např. cenu poroty na Trienále grafiky ve francouzském Chameliéres (2017) nebo jedno z ocenění na světovém kongresu FISAE v Praze za kolekci exlibris v roce 2018. SSPE věnuje autoru a jeho tvorbě mimořádnou pozornost. Spolek vydal v roce 2006 soubor exlibris s názvem Z kabinetu Ferdinanda Gramatiky v počtu 80 číslovaných výtisků. V r. 2009 vyšel v nákladu 550 výtisků Soupis exlibris Milana Bauera 1978–2008 a další soupis vyšel v roce 2016. Pro Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2012 napsal Dominik Mačas článek Na návštěvě u grafika Milana Bauera. V Knižní značce 3/2015 byl publikován článek Karla Žižkovského k jubileu autora a k jeho výstavě v Pivovarském muzeu v Plzni. Milan Bauer je autorem příležitostné dopisnice České pošty Josef Božek ke 200. výročí uvedení do provozu prvního parou poháněného automobilu na našem území s nominální hodnotou 18 Kč (vydána 18. 2. 2015). Jeho tvorba poštovních známek pokračovala výtvarnými návrhy dalších tří českých poštovních známek: Historické dopravní prostředky – Kolesový parník Vltava, nominál 26 Kč z 14. 3. 2018, tištěná plnobarevným ofsetem; Europa – Mosty, nominál 39 Kč, z 2. 5. 2018, pohled na dva podolské mosty, na původní empírový most a nový železobetonový most, tisk plnobarevným ofsetem, liniová kresba Václav Fajt. Most postavil v empírovém slohu Vojtěch Lanna v letech 1847–1848; Technické památky – První koňská tramvajová linka, nominál 26 Kč, z 26. 6. 2019, tištěna ofsetem. Pro město Radnice navrhl M. Bauer v roce 2018 dvě poštovní známky 200 let Česká čtenářská společnost radnická a Město Radnice, obě s nominálem A. Na jedné je portrét Antonína Puchmajera, kněze a obrozenského spisovatele, a na druhé je pohled na radnický kostel sv. Václava a sochu sv. Jana Nepomuckého.


Jan Langhammer
Posoudil: Jiří Ort

Výběr z literatury:
 • MAČAS, Dominik. Na návštěvě u grafika Milana Bauera. In Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2012, Praha, SSPE, s. 16−19.
 • ŽIŽKOVSKÝ, Karel. Jubilant Milan Bauer. In Knižní značka 3/2015, s. 78−79.
 • LANGHAMMER, Jan. SKÁLA, Zdeněk. Soupis exlibris Milana Bauera. Praha, SSPE, 2016.
 • Milan Bauer. In LANGHAMMER, Jan. Tvůrci exlibris v západočeské oblasti. 80 let SSPE. Státní vědecká knihovna v Plzní, 1998, s. 35.
 • Milan Bauer. In LANGHAMMER, Jan. Soupisy exlibris třinácti plzeňských autorů. Státní vědecká knihovna v Plzní, 2000.
 • Milan Bauer. In LANGHAMMER, Jan. Současní tvůrci exlibris z okruhu SSPE. Praha, SSPE, 2008, s. 8.
 • Milan Bauer. In Žeň českého a slovenského exlibris 2008, 2012.
 • Hradec Králové, Farmaceutická fakulta UK, České farmaceutické muzeum, SSPE, 2009, 2013.
 • Milan Bauer. In Katalog. Mezinárodní soutěž exlibris u příležitosti 32. kongresu FISAE v Praze 2018. Praha, SSPE, 2018, s. 22.
 • ŽIŽKOVSKÝ, Karel. Cesta kolem světa za jediný den. In Klub přátel Hollaru. Bulletin 2020, s. 41.


 • C3/2, 98:120, 2016

  C3, 58:97, 1985

  C3/2, 134:88, 2017

  C3/2, 83:116, 2015

  C3, 62:96, 1984

  C3, 144:98, 2018