Born Adolf
*16.6.1930 - ✝︎22.5.2016


Adolf Born se narodil 16. 6. 1930 v Českých Velenicích, zemřel 22. 5. 2016. Po studiu na Pedagogické fakultě UK (prof. M. Salcman a prof. C. Bouda) pokračuje na Akademii výtvarných umění v ateliéru profesora Antonína Pelce. Jeho rozsáhlé dílo je prostoupené převážně laskavým humorem ať už je věnováno zajímavým ilustracím, realizaci plakátů, animovanému filmu, tvorbě volných grafických listů či malbě. Pochopitelně výjimkou nejsou ani četné novoroční gratulace pro svou rodinu nebo přátele (Kamil Lhoták, Tomáš Svoboda, Vladimír Beneš atd.). Přesto že drobná grafika s přípisem jména a označení „Ex libris“ nepatří k Bornově doméně, zasluhuje si naši pozornost; jednotlivé lístky dokazují umělcův kresebný talent, zručnost a znalost grafických technik, které při realizaci svých listů používá. Převládá litografie s barevným podtiskem a přesto, že Adolf Born při tvorbě volné grafiky i malbě dovede rafinovaně rozehrát pestrou paletu a potěší diváka jásavými barevnými tóny, pak u drobných listů jsou barvy tlumené a pouze podtrhují či zdůrazňují rozehraný děj (J. Souverain, N. Hillebrant). Autor často zůstává u čisté kresebné linky doplněné pouze o lehké stínování zdůrazňující prostor a plasticitu aktérů. Obdobně řešené jsou i listy zpracované technikou serigrafie a ojedinělé listy realizované technikou linorytu. Jen výjimečně se setkáváme v jeho tvorbě s leptem. Podobného charakteru jsou grafické listy i reprodukované kresby určené pro pozvánky klubových večerů SČUHollar dokazující kresebné mistrovství autora, jehož jednoduchá linka dovede dokonale a s lehkostí zaznamenat pohyb jednotlivých postaviček a plně vystihuje náladu rozehraného děje. Zanedbatelné nejsou ani lístky, drobné darovací listy určené pro návštěvníky koncertů či literárních večerů Lyry Pragensis, kdy autor zcela reaguje na připravený program. Humor nikdy nechybí, vždyť Born začínal již v padesátých letech spolu s Oldřichem Jelínkem jako karikaturista. Jeho kresby se často objevovaly v humoristických časopisech i jinde a teprve mnohem později se cílevědomě věnoval grafické tvorbě. Bornova nevšední karikatura byla také po zásluze oceněna na světové výstavě v Montrealu cenou Grand Prix (1977) a také další desítky významných cen získal autor za ilustrační tvorbu (na jeho kontě najdeme více než 362 vybraných titulů) a za realizaci animovaných filmů. Trvalou slávu zajistila Adolfu Bornovi právě práce s animovaným filmem. Od roku 1972 je členem týmu Macourek – Born – Doubrava, který proslul animovanými filmy, jež potěšily diváky nejen u nás, ale i v zahraničí a realizace plakátů, jejichž moderní pojetí prozrazuje mimořádný talent člověka, jehož dílo dodnes oslovuje náročné milovníky inteligentního humoru na celém světě. Adolf Born byl dlouholetým členem SČUG Hollar a přesto že jeho lístky s přípisem exlibris nepřekračují více než tři desítky opusů, je i v této oblasti plně oceňován a patří k autorům, jejichž tvorba bude trvale vyhledávána sběrateli a ceněna odborníky pro svou vysokou kvalitu a kultivovanost.


Karel Žižkovský
Felix Černoch

Výběr z literatury:
  • Slavomil Vencl: České exlibris. Hollar, Praha, 2000
  • Slavomil Vencl, František Pultr, 1988, Příležitostná grafika A. Borna, Zprávy SSPE 1990
  • Blanka Stehlíková: Adolf Born, Odeon Praha, 1984
  • Současná česká grafika. Katalog k výstavě, vydal SČVU Praha, 1989
  • SČUG Hollar: Současná česká grafika, 1992


  • S, 139:78, 1995

    S/podtisk, 99:90, 1990

    L/2, 157:87, 1978