Musil Karel
*13.1.1982


se narodil 13. ledna 1982 v Liberci. Své umělecké zájmy začal prohlubovat už na základní škole, kde díky tomu, že zde byl k dispozici hlubotiskový lis, mohl pod vedením učitelky Hany Maruškové vytisknout první grafické listy realizované suchou jehlou. Je pochopitelné, že mu grafika učarovala a tak v roce 1997 nastoupil na Střední uměleckou školu v Liberci (prof. Ladislav Dvořák), kde získal další zkušenosti s tiskem grafických listů a na doporučení profesora zpracoval i první exlibris pro Slavomíra Solaře.
Od roku 2002 studoval pedagogickou fakultu Jihočeské university v Českých Budějovicích, obor učitelství výtvarné výchovy a již v roce 2005 získal první cenu na XI. Trienále českého exlibris v Chrudimi v studentské kategorii. Po ukončení studia působil jako učitel výtvarné výchovy na ZUŠ Bohuslava Martinů v Poličce. Grafice se věnuje systematicky, neustále prohlubuje své znalosti a při sledování celé tvorby od roku 2004 po současnost je zřejmé, že jeho vývoj je velice radikální a od prvotních nesmělých pokusů dospěl k příjemné virtuozitě. Zájem sběratelů této tématiky je toho důkazem. Rané práce z let 2004-2008 jsou ovlivněny autorovým zájmem o surrealismus a prozrazují umělcovu snahu vyjádřit složité myšlenky naplňující jeho tvůrčí fantazii. Drama, napětí, složitý děj, to vše tvoří celek, v němž připsaný text určuje majitele budoucího grafického lístku.
Následující tvůrčí období prozrazuje autorovu snahu oprostit se od vlivu surrealismu, který už zcela nevyhovuje jeho naturelu a navíc brání autorovi umělecky zpracovávat realistické motivy, rodící se v jeho fantazii. V tomto období vznikají listy, na nichž se často objevuje žena ve složitém kompozičním celku. Také grafické zpracování desky se mění: oblíbenou techniku suché jehly doplnil o rulety, které mu umožňují docílit efektní zpracování desky, tak jak si to sám přeje. Světlo a stín, výrazné černé plochy vtiskují zajímavou náladu jednotlivým motivům určeným pro sběratele: hudební motiv pro S. Solaře, 2009; věčné téma, konfrontace muže a ženy pro Z. Konečného, 2009 jsou typickými ukázkami. Ani tato vývojová fáze či proměna autorovy tvorby není konečná. Již v následujících letech (2014-2015) nabízí autor listy, které můžeme zařadit k poetickému realismu, k němuž se umělec postupně propracoval, a jenž se stal pro jeho tvorbu samozřejmostí. K motivům ženy (Leda s labutí pro J. Margecína, 2014) přibývají portréty významných osobností (Bohumil Kubišta pro Z. Konečného, 2014). Jedná se opět o vývojový posun a pochopitelně velice významný, který předurčuje umělce k řešení ještě zajímavějších kompozičních celků s hlubokým filosofickým obsahem. Prozatím posledním obdobím jsou práce vznikající v letech 2016-2018, které potvrzují, že Karel Musil se stále zdokonaluje, hledá, nabízí i provokuje. Musilova kompozice je nyní vyrovnaná, písmo určující majitele a objednatele listu je vhodně a citlivě umístěno na ploše zpracované desky a námětově můžeme sledovat dvě odlišné stopy. První nás uvádí do eroticky laděného světa, v němž se odehrává věčné téma: milostné hrátky, provokace, lehká rozpustilost a snad i upozornění, že žena až příliš ovládá muže, z něhož se stává poněkud ušlápnutý tvor (Masahito Sakamito, 2018). Druhá stopa je vyrovnaná a dokazuje, že Karel Musil je vynikající portrétista. Na zajímavě zpracovaných listech zachytil Michelangela, Debussyho, Janáčka a další génie umění a to vždy v kompozičně zdařilých celcích. (P. Krajíček, 2017, Z. Čenská, 2018).
Karel Musil pracuje rád v cyklech. Některé jsou uzavřené (Apollón a Bohyně, 2016); obsahují kompletní zpracování vybraného tématu a vyžadují určité kompletní dokončení celku (obálka, text, seznam majitelů). Druhou variantou jsou otevřené cykly umožňující autorovi další návraty k vybrané tématice (viz erotické náměty, portréty významných osobností atd.). Také žena jistě zůstane stále v podvědomí umělce a jistě v budoucnu zpracuje další náměty s touto tématikou. Autorova fantazie je bohatá, a tak je možné, že se v budoucnu sběratelé setkají s dalšími cykly, které budou jistě zpracovány se stejnou pečlivostí jako celá tvorba Karla Musila.
Všestrannost umělce potvrzuje i fakt, že je autorem desítek velkých grafických listů, věnuje se malbě, významné jsou i jeho drobné plastiky a přípravné práce na realizaci dalšího svazku edice BIBLOS, nová řada. Je aktivním členem Spolku sběratelů a přátel exlibris, účastní se společných výstav, zájem o jeho tvorbu neustále vzrůstá a jeho dílo není ani zdaleka uzavřeno. V současné době pracuje již třetím rokem na volné noze.


Karel Žižkovský
Posoudil Jan Melena

Výběr z literatury:
  • Bc. Lada Nečasová, úvodní slovo do souboru „Apollon a bohyně“, 2016

  • Žádná díla k zobrazení.