Manojlín Martin
*6.1.1972


se narodil 6.1.1972 v Ostrově nad Ohří. V roce 1995 absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Vystudoval aprobaci český jazyk výtvarná výchova. Zde začal jeho zájem o grafiku, speciálně o techniky tisku z výšky linoryt a dřevořez a kombinaci těchto technik s tiskem z libovolného strukturálního materiálu. Jeho uměleckými učiteli byli vynikající grafici Prof. Miloš Michálek a Alois Kračmar. Už jako student se začal grafice věnovat s velkým nasazením. Vytvářel volné listy a exlibris zpočátku ovlivněné profesorem Michálkem, ale záhy se jeho projev individualizoval a již řadu let jsou jeho grafiky rozpoznatelné na první pohled. Jeho grafiky mají širokou škálu námětů, nejčastěji jsou to náměty přírodní, které často převádí do abstraktních forem, nebo se zabývá strukturami materiálů a tvarů. Nevyhýbá se ani konkrétnímu zobrazení, ale i tam často analyzuje náměty například velkými detaily, které se mohou zdát až abstraktní.
Diváka zaujme jeho originální pohled na svět kolem něho, jeho schopnost zobecnění, jeho řekl bych čitelnou cestu od reality k abstrakci, jeho vůle a schopnost zkoumat a zobrazovat „obecné“ pojmy jako oheň, voda, vítr, zem, lehkost, tíha, naděje, bolest a další, jeho schopnost vnímat struktury materiálu a použít je k zobrazení svých představ, ozřejmovat skryté vrstvy materiálu a odhalovat skryté vrstvy našeho vědomí, jeho střídmá barevnost a odzbrojující všednost, ozvláštněná smyslem zjednodušit velké téma téměř na prapůvodní znak, nebo naopak objevit a zdůraznit detail, který charakterizuje dané téma.
Jeho grafiky jsou snadno rozpoznatelné i osobitou barevností a také způsobem tisku. Martin Manojlín si tiskne své grafiky sám, používá více matric, často před tiskem další barvou matrice odrývá a v tisku používá i struktury různých materiálů, nebo pro vyznění díla tiskne na barevné papíry.
Už v době studia měl zájem prezentovat svou tvorbu výstavami a rád se zúčastňuje soutěží grafiky a zejména exlibris. Na tomto poli již řadu let sbírá ocenění. Mezi nejcennější se řadí bezesporu dvě první místa ve světové soutěži exlibris v belgickém Sint-Niklaas v letech 2001 a 2007 – ve sportovní terminologii by se napsalo „se stal dvakrát mistrem světa v grafice tištěné z výšky (dřevoryty a linoryty)“. Dále byl již čtyřikrát oceněn na Trienále exlibris v Chrudimi, z čehož získal jednou dokonce Grand Prix, další ocenění získal na soutěžích v Polsku, Belgii, Kanadě, Srbsku, Itálii, Turecku a několikrát v Číně. Uznání získává i za své volné grafiky např. na Grafice roku 2002 a 2012. Zde budu citovat důvod ocenění, protože ta slova platí i o veškeré jeho grafice: „za čisté řešení tématu, dokonale zvládnutou techniku a barevnou působivost“. Tato charakteristika vystihuje dokonale jeho grafické umění.
Od roku 2015 je členem prestižního sdružení českých umělců-grafiků „Hollar“.
Tvorba exlibris je neoddělitelnou částí Manojlínovy grafiky. Věnoval se jí od studentských let, kdy vytvářel exlibris pro své přátele i rodinu, později ho objevili sběratelé exlibris a on se stal členem Spolku sběratelů a přátel exlibris. Jeho úspěchy v soutěžích exlibris ho dovedly až ke třem pozváním do Číny, kde vystavoval svou grafiku. To je velké ocenění jeho barevných tisků z výšky právě v pravlasti barevného dřevorytu. Od roku 1992 do roku 2017 vytvořil 228 exlibris. I v tvorbě exlibris se projevuje šíře jeho už výše uvedených námětů, od struktur i abstraktních vizí ke konkrétním zobrazením. A naopak často právě náměty zpracované pro objednatele exlibris autora zaujmou a inspirují a přecházejí také do volné grafické tvorby.


Zdeněk Řehák
Posoudil Luděk Kříž

Výběr z literatury:
 • Knižní značka 2/2002, 2/2007
 • Contemporary international ex-libris artit 9 – vydal A.M. da Mota Miranda 2007
 • katalog - The 2nd International exlibris competition - Ankara 2007
 • katalog - Hangu Binhai Tianjin International Graphics and Exlibris Invitational exhibition, Tianjin 2007
 • katalog - International exlibris invitation exhibition of word famous artist - 2008 Beijing
 • katalog - Excellent EX-LIBRIS - International Bookplate Invitational Exhibition, Peking 2014
 • Současní tvůrci exlibris z okruhu SSPE, Praha 2008
 • katalog - Excellent EX-LIBRIS - International Bookplate Invitational Exhibition, Peking 2014
 • Boekmerk č. 51/2016, článek napsal Martin R. Baeyens
 • Hollar dnes - katalog k výstavě 100.výročí zal. Hollaru 2017

 • Žádná díla k zobrazení.