Walla Jindřich
*21.1.1954


Akademický malíř, narodil 21. ledna 1954 v Bruntále. Do svých 4 let žil v okolí Moravského Berouna. V roce 1958 se s rodiči přestěhoval do Olomouce. Otec Jindřicha Wally pracoval jako dálkový řidič a matka byla zaměstnána jako prodavačka potravin. Už od dětství J. Walla hodně kreslil. V 15 letech nastoupil na učnovskou školu obchodní ve Frýdku-Místku jako aranžér. Zde se pod vedením profesora Jaroslava Homolky začal zajímat o výtvarné umění. V roce 1972 složil zkoušky na dálkové studium na Střední umělecko-průmyslové škole v Brně na jejímž základě vstoupil do druhého ročníku obor výstavnictví-aranžerství v Bratislavě pod vedením malíře Rudolfa Fily. Na jeho radu se začal více věnovat grafice zejména v grafických technikách linoryt a suchá jehla. Po absolvování SUPŠ v Bratislavě v roce 1975 nastoupil do pracovního procesu, jako propagační výtvarník do podniku Obnova Olomouc a později do podniku Drogerie Olomouc. Zároveň složil zkoušky na Akademii výtvarného umění v Praze – obor grafika, ale pro nedostatek místa nebyl přijat. Po pěti letech usilovné práce na svém výtvarném projevu byl přijat do ateliéru profesora Ladislava Čepeláka. Zde prošel Jindřich Walla (1980-1986) náročnou, ale plody přinášející výukou v různých grafických technikách, až zcela propadl náročné a pracné technice mezzotinty. V roce 1981 se oženil s Helenou Hanákovou, ale v roce 1989 došlo k rozvodu. Manželství bylo bezdětné. Od té doby žil se svojí matkou a později se sestrou Annou. V Olomouci vstoupil do Unie výtvarných umělců Olomoucka a je členem skupiny Neprůbojní. V současnosti Jindřich Walla netvoří kvůli závažné nemoci. Doposud vytvořil celkem 9 exlibris a účastnil se 26 společných a 6 samostatných výstav.


Tomáš Tylich
Posoudil Jan Melena
C7, 96x132, 1990