Lasařová-Roubíčková Michaela
*19.4.1949


Narodila se 19. dubna 1949 v Praze, kde vystudovala grafiku a ilustraci na Vysoké škole uměleckoprůmyslové (1967-1973), a to v ateliérech profesorů Karla Svolinského a Zdeňka Sklenáře. Studium zakončila diplomovou prací věnovanou fiktivnímu cytologickému kongresu. Ve své profesionální výtvarné činnosti se věnuje volné i užité grafice, tvorbě exlibris (více než 100), novoročenek (nejméně 150) a ostatních typů příležitostné grafiky, bibliofiliím, ilustraci, kresbě a také trojrozměrným realizacím (objekty, šperky, sklo, módní a bytové doplňky, realizace divadelní scény apod.). Pracovala ve středisku vědeckotechnických informací při Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, kde vytvářela kresby pro vědecké publikace. Za původní volnou tvorbu jí udělil Joan Miró Grand Prix soutěže o nové tendence v kresbě, a to již na počátku její umělecké dráhy. Později získala několik mezinárodních cen, z nichž vynikají ty, které jí byly uděleny právě za tvorbu v oblasti exlibris.
Je grafičkou, zakládající svou tvorbu na vhodně se doplňujícím spojení umělce a řemeslníka v jedné osobě, v souladu s pradávným významem pojmu „umělec“. Práce pro ni nekončí přípravou matrice k tisku, ale vše si ručně tiskne sama. Nevyhýbá se přitom litografii ani hlubo- tisku. Spojením suché jehly se stříháním, řezáním, pilováním či perforováním plechu, zatíraného různými způsoby ve fázi tisku a kombinaci se slepotiskem či monotypem dociluje toho, že každý tisk je autorským originálem. Řadou barevných a strukturních efektů dotváří konečný grafický list ještě během samotného tisku. Experimentuje i v netradičním přístupu k tvorbě větší grafiky, která mnohdy vzniká soutiskem několika destiček na jeden větší formát, přičemž destičky jsou seřazeny tak, aby tvořily co nejpůsobivější barevnou a tvarovou kompozici. Miluje barvy a umí s nimi pracovat. Její grafické listy odpovídají všem základním klasickým nárokům. Dodržují požadavek reprodukovatelnosti, avšak zároveň k němu přidávají rys unikátnosti, solitéru, který se nedá strojově zopakovat. Uspořádala nespočet samostatných výstav, zúčastnila se řady výstav kolektivních a svými díly je zastoupena ve státních i soukromých sbírkách či prestižních galeriích nejen doma, nýbrž i v zahraničí. Je rovněž dlouholetou členkou SČUG Hollar.


Zpracoval: Pavel Vlček
Posoudila: Marie Moravcová

Výběr z literatury:
  • Dvořák F. – Současné exlibris. Praha 1979 s. 70 – 71
  • Encyklopedie Akademia Praha 2006 s. 456 - 457
  • Loubal L. - Grafika 1974, Chrudim s.27 - 29
  • Vencl S. - České exlibris. Hollar Praha 2000 s. 79
  • Vencl S. - Česká příležitostná grafika. NTP Pelhřimov 2015 s. 21


  • Barevný lept perforace,143x100, 2005