Petřík Miroslav
*30.1.1959


grafik, malíř, fotograf a pedagog Narodil se 30. ledna 1959 v Českých Budějovicích. V Týně nad Vltavou pracuje jako ředitel Městského domova dětí a mládeže a je profesionálním trenérem juda.
Výtvarnému umění se věnuje od svého mládí. V osmdesátých letech se samostudiem a za pomoci malířů a profesorů výtvarné výchovy učil výtvarné a grafické techniky. V Písku navštěvoval ateliéry Františka Doubka a Františka Romana Dragouna. Absolvoval Lidovou konzervatoř v Praze u lektorů Ladislava J. Kašpara, významného tvůrce exlibris, a Josefa Palečka. Později příležitostně konzultoval své práce u Miroslava Konráda, Ladislava Čepeláka, Jiřího Corvina, Jaroslava Klápštěho a dalších výtvarníků. Jeho tvorba je tematicky i technicky velmi rozmanitá. Kreslí pastelem, maluje akvarelem nebo olejem, z grafických technik si nejvíce osvojil suchou jehlu, lept a akvatintu. V malbách a kresbách převažují krajiny, zátiší, přírodní nebo hudební motivy. Jeho hlavním výtvarným projevem v malbě je barevné ztvárnění tzv. rezonance. Drobné grafiky se zase vyznačují soustředěním pro detail i kompozici a smyslem pro věrné zachycení předlohy, ať už to je portrét, architektura, zátiší nebo přírodní fragment.
Jeho grafické lístky jsou zastoupeny v soukromých sbírkách sběratelů exlibris a drobné grafiky na celém světě. Vytvořil přes 60 exlibris českým i zahraničním sběratelům. Své práce prezentuje na autorských a kolektivních výstavách od roku 1982. Nejvíce si cení prezentaci své tvorby při XXVI. Mezinárodním kongresu exlibris v Chrudimi 1996, „Hosté HOLLARU“ 2004 a na XXIV. Mezinárodního bienále exlibris v Malborku 2013.
V roce 2018 a 2019 byla jeho soutěžní práce zastoupena ve výběru italské soutěže v Bodio Lomnago. Od roku 2016 je účastníkem a spolupořadatelem Vltavotýnského symposia drobné grafiky.
V roce 2018 probíhal v Praze 37. kongres FISAE organizovaný Spolkem sběratelů a přátel exlibris a Miroslav Petřík sekretářem a jedním z porotců prestižní světové soutěže Exlibris. Od roku 2010 se věnuje fotografování. Pro český a slovenský svaz juda fotografuje důležité domácí a světové mezinárodní turnaje.
Je pořadatelem a také zároveň pokaždé aktivním účastníkem Vltavotýnských grafických sympozií. Pravidelně své obrazy, grafiku i fotografie vystavuje jako člen na salonu Klubu přátel umění v Ústí nad Orlicí.
V roce 2019 ke svému jubileu uspořádal v Týně nad Vltavou retrospektivní výstavu ve v Městském muzeu, kde vystavoval malbu, kresbu a návrhy a realizace v užitém umění, loga, plakáty, diplomy a ilustrace publikací. Zároveň v Městské galerii U Zlatého slunce vystavoval celkové grafické dílo.
Od roku 1986 pracuje jako pedagog volného času v Městském domě dětí a mládeže. Během své činnosti vedl zájmové obory elektronické, fotografické, výtvarné a sportovní judo. V současné době se jako pedagog specializuje na judo a vyučuje výtvarné obory. Připravuje mládež na talentové zkoušky a učí grafické techniky. V roce 1986 v Týně nad Vltavou založil projekt „Dívánky“, každoroční výtvarný happening pro všechny generace. Při příležitosti sjezdů Spolku sběratelů a přátel exlibris, které se konaly v jižních Čechách, uspořádal pro děti, mládež a studenty soutěže v exlibris (2009, 2013, 2019 ve spolupráci s DDM Český Krumlov).


Alois Sassmann
Posudek: Jan MelenaŽádná díla k zobrazení.