Barabášová Kateřina
*1.1.1986


se narodila ve Frýdku-Místku. Vystudovala obor výtvarná tvorba na Univerzitě Palackého v Olomouci, přičemž jako místo své studijní stáže si zvolila maďarskou Pécz. Maďarsko nebylo jediným místem stáže Kateřiny Barabášové, v roce 2011 pobývala v Berlíně a mezi léty 2013–2015 cestovala a čerpala inspiraci v USA a Indii. Nyní žije a tvoří v obci Vacov na Šumavě, nicméně často vystavuje po celé České republice a také i v zahraničí.
Barabášová je bytostnou malířkou s velkým kreslířským nadáním, věnuje se také v menší míře videoartu a grafice. Kurátor Tomáš Pospiszyl popisuje malbu Kateřiny Barabášové takto: „Malby Kateřiny Barabášové jsou zrcadlem jejího vlastního vnitřního světa, který je pro vnějšího pozorovatelé naplněn příběhy, které se na první pohled můžou jevit jako hororové, ale při bližším prozkoumání se objeví humor a vtipně poetická nadsázka. Narativní linka spojená s těžko dešifrovatelnou osobní mytologii připomíná svoji imaginaci fantazijní férie Hieronyma Bosche nebo Pietra Brueghela mladšího zvaného pekelný. Kateřina Barabášová programově exploatuje svět pokleslé béčkové kultury a z těchto fragmentů pokleslosti vytváří působivý monument vysmívající se frenetické a otupující rychlosti současného světa.“
Kurátorka Terezie Zemánková k ikonografii Barabášové poznamenává: „Její ikonografie je zřetelně poznamenána obdobnou životní zkušeností a kulturními kódy, jaké se odrážejí v tvorbě staršího Josefa Bolfa nebo jejího generačního souputníka Jana Vytisky. Barabášová pro ně ale nachází osobitou originální formu i obsahy, ve kterých se mísí ostrá společenská kritika s její privátní mytologií.“
Barabášová zatím vytvořila nemnohá exlibris v technice černobílého linorytu, což kontrastuje s její divoce expresivní a barevnou malbou. Linoryt Barabášové je surový, místy neotesaný, má ovšem sílu a výraz dravé horské bystřiny. Témata exlibris Barabášové vycházejí z její vlastní vnitřní ikonografie, na jejích listech exlibris můžeme zřít infernální bytosti vzbuzující archetypální strach, chlupaté stíny s dlouhými zuby a škodolibými úsměvy bažících po orgiích plné zvrácené sexuality. Je pozoruhodné, s jakou přirozeností dokázala Barabášová své pekelné vize transformovat do fenoménu exlibris. Pokud se bude Barabášová exlibris věnovat i nadále, můžeme se s velkou jistotou dočkat další tvůrkyně exlibris se silnou vazbou na mistrovsky „ďábelského“ Váchala a svéráznou reflexí jeho výtvarné tradice obohacenou o autentické inspirační zdroje.


Autor: Jan Melena
Posoudil: Felix Černoch
Ďáblova květina
X3, 100 x150 mm, 2019

Metanová dívka
X3, 100 x150 mm, 2019