Černý František
*7.5.1936 - ✝︎10.9.2007


byl autodidakt. Narodil se do rodiny železničáře v Ratenicích na okrese Nymburk. Stalo se tak 7. května 1936. Po ukončení povinné školní docházky nastoupil do vojenského topografického učiliště a tudíž v armádě pak působil až do svého nuceného odchodu z ní roku 1969. Do té doby vystřídal z moci úřední řadu posádek na mnoha místech republiky, aby se nakonec i s rodinou usadil v Opavě. Pracoval zde v n.p. Geodesie a setrval tu až do smrti v roce 2007.
O výtvarné umění se zajímal již během studií. Začal kreslit, malovat, seznámil se s grafickými technikami. Tvorbě se vedle svého zaměstnání věnoval celý život. Po odchodu z armády si pořídil i vlastní ateliér, který navštěvoval prakticky denně. Aktivní byl také jako člen výtvarné skupiny „X“ v Opavě, jakož i skupiny „Gama“ v Rychnově nad Kněžnou.
V rané tvorbě byl ovlivněn kubismem. V šedesátých letech se seznámil s tzv. novou figurací, která ho svou uvolněností a naléhavou sdělností upoutávala až do konce života. Zde osciluje od tradičních poloh grafického záznamu, přes výtvarný lyrismus, figurativní fantazijní sdělnost až po tvarovou deformaci a osobitý humor s prvky ironie, sarkasmu, symboliky či alegorie. Základem jeho barevného vyjádření byla červená a zelená.
Exlibrisy, stejně jako PF tvořil především pro sebe, svou rodinu a přátele. Dosud nejsou sepsány, ale nebude jich dohromady více než sto kusů. U exlibris se snažil, aby lístek charakterizoval svého majitele. Mnohem častější byla tvorba volných listů až do formátu A2. Zpočátku byly tvořeny linorytem, později leptem, suchou jehlou, mezzotintou i kombinovanými technikami. Tiskl jich osobně, většinou 30, u větších formátů a souborů ještě podstatně méně. Spolu se skupinou Gama vydali za dvacet let více jak 200 souborů na různá témata, nebo jen tak měsíční tvorbu. Skupinu dlouhodobě tvořili J. Benedikt, F. Černý, J. Holec, M. Malý, J. Martinec, K. Martinec. Minimálně tři soubory vydal František Černý samostatně a kromě nich ještě ilustroval v roce 2001 originálními grafikami také Zápisník zmizelého. Se skupinou „Gama“, ale i samostatně, vytvořil také několik kalendářů.
Vydávání souborů výtvarnou skupinou „X“ bylo ojedinělé! Tato skupina každoročně vystavovala v opavských arkádách u příležitosti Bezručovy Opavy a od roku 2001 pravidelně každoročně organizuje pro své členy výtvarné plenéry. U prvních z nich patřil František Černý spolu s Milošem Kačírkem k hlavním organizátorům. Obdobně tomu bylo i u literární soutěže Hlavnice A.C. Nora, kde F. Černý po sedm let působil jako dvorní grafik.
Kromě obrazů olejovými barvami, akrylem, tvorby kovových i dřevěných artefaktů, provedl v Hlavnici v domě č. 55 také stropní malbu. Sgrafito pak realizoval v objektu rybářské organizace v Opavě. Samostatně F. Černý vystavoval 20x a zúčastnil se 53 výstav společných. Kromě České republiky vystavoval také třikrát v Polsku, dvakrát v Itálii, na Slovensku, v Rakousku i NSR. V Mostě byl na Bienale kresby a grafiky třikrát oceněn. Svou tvorbou je zastoupen zejména v soukromých sbírkách několika evropských zemí.


Jan Havlík
Posoudili Zdenka Čenská + Miloš Čenský

Výběr z literatury:
  • Havlík. J.: Zemřel František Černý, malíř a grafik ze záliby, KZ 4/2007, str. 118
  • Kapusta J. ml.: Gama 1979-1999. Katalog výtvarné skupiny Gama 1999
  • Katalogy výtvarné skupiny Gama – 1998, 2000, 2004
  • Plenér X01, Šilheřovice, Katalog vydala výtv.skupina X za podpory Magistrátu města Opavy v roce 2001
  • Seznam vystavených prací a jejich autorů na členské výstavě výtvarné skupiny X 1987, 1991, 1993, 1995, 1997
  • Slovník českých a slovenských výtvarných umělců, A-Č, vyd. I. Chagall Ostrava, 1998
  • Současná výtvarná tvorba Opavska, DU Opava, 1985


  • C4+C7, 109 x 78, 2002