Netušil Lubomír
*24.2.1945


grafik, malíř a pedagog se narodil 24. 2. 1945 v Pardubicích. Vystudoval nejprve chemickou průmyslovku, ale jeho zájmy ho potom nasměrovaly na Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, kde vystudoval výtvarnou výchovu. Celý svůj život pak zasvětil výtvarnému umění. Učil na přeloučské Základní umělecké škole a posléze pracoval v Okresním kulturním středisku Pardubice. Od roku 1990 působí jako odborný asistent na katedře výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Vede zde semináře volné i užité grafiky a písma. Sám se věnoval malířství, keramice i drobným plastikám, ale nejvíce ho vždy zajímala grafika, které se naplno věnuje dodnes. Vytvářel zajímavé monotypy, občas se věnoval linorytu, ale jeho hlavní grafickou disciplínou je tisk z hloubky, nejčastěji lept, akvatinta, vernis mou a mezzotinta či jejich kombinace. Náměty jeho prací jsou nejčastěji přírodní motivy a stopy činnosti člověka v krajině. Z jeho výtvarných prací cítíme obdiv k přírodě a dýchá z nich vyrovnanost i klid, jemu ostatně vlastní rovněž povahově.
V roce 2016 se stal členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Zúčastňuje se však pravidelně i členských výstav Unie výtvarných umělců pardubického regionu. Samostatně vystavoval například v Pardubicích, Chrudimi, Brně, Praze, Hradci Králové, Přelouči, Chotěboři, Čáslavi, na zámku v Nasavrkách nebo na zámku Kozel.
Jako člen Unie výtvarných umělců pardubického regionu se aktivně podílí na její činnosti. Inicioval a spoluorganizoval pět „Pardubických mezinárodních plenérů“. Stál také u zrodu historicky první mezinárodní exlibristické soutěže v tehdejším Československu, vyhlášené na jaře 1989 a konané o rok později k 650.výročí založení Pardubic. Dlouhodobě a vytrvale připravoval ostatně výstavy výtvarníků na různých místech Pardubic i okolí, takže v roce 2018 jako kurátor Galerie Univerzity Pardubice uskutečnil v ní už stou výstavu v pořadí!
Je znalcem grafického díla Františka Bílka a připravil několik zájezdů zaměřených na život a tvorbu tohoto věhlasného sochaře a grafika. Je spoluautorem knihy „František Bílek v Církvi československé husitské“ (CČSH, Praha, 2000). Dalším z grafiků, kterého uctívá a dobře zná je Jan Konůpek. Pro Památník národního písemnictví – Kabinet exlibris připravil v letech 2003 a 2004 skvělou výstavu s katalogem „Jan Konůpek, stále ještě neznámý“. Jeho znalosti regionální historie a zapálení pro věc vyústily ve spoluautorství knihy „Pardubická zastavení“, na které se podílel a kterou také skvostně graficky upravil.
Členem SSPE je od roku 1983 a svým organizačním zanícením se zasloužil o pravidelné schůzky pardubických sběratelů, kde nám – kolegům a sběratelům občas připraví program o české nebo světové grafice. Jeho znalosti a praktické zkušenosti z oborů výtvarného umění a zejména grafiky jsou tudíž pro nás mimořádně užitečné.
Historie exlibris jím vytvořených začíná rokem 1969 a stále pokračuje. Počet vytvořených opusů na jeho kontě dosáhl k dnešním dnům počtu 112 a zdaleka ještě není před koncem. Náměty nejčastěji vycházejí z lásky k přírodě. Najdeme tam stromy, mušle, květy, kamenné útvary, často i stopy již zaniklých civilizací anebo lidské postavy. Ve tvorbě exlibris používá převážně lept a vernis mou, někdy doplňovaný mezzotintou.


Zpracoval Zdeněk Řehák
Posoudil Zdeněk Benýšek

Výběr z literatury:
  • Katalog 35. nasavrcké palety – Lubomír Netušil – obrazy, grafika, plastiky
  • Kmošek P.: Obraz domova v malířství východních Čech 20. století, vydal OFTIS Ústí nad Orlicí 2006
  • Knižní značka 1/2010
  • Pannoch P.: Lubomír Netušil – Nasavrcká paleta 2005 - Valoch J.: Lubomír Netušil, porcelánové objekty, grafika , katalog Galerie mladých MKS Brno 1979
  • Slovník českých a slovenských výtvarných umělců, Chagall, Ostrava


  • C4,C7,140x92,2011

    C6,C7,127x89,2010