Chrenko Viktor
*13.11.1921 - ✝︎6.11.2010


významný slovenský zberateľ, grafik a tvorca knižných značiek sa narodil 13. 11. 1921 v Poprade. Detstvo prežil na malej stanici v Matejovciach (dnes súčasť Popradu), ktorá patrí do Tatranskej železničnej siete. Jeho otec tam pracoval ako prednosta stanice, výpravca i predavač lístkov v jednej osobe. Stredoškolské štúdium absolvoval na Gymnáziu v Kežmarku, kde získal od svojho profesora kreslenia a deskriptívnej geometrie prvé informácie o exlibrise. Od mladosti sa venoval výtvarnému umeniu, spočiatku uprednostňoval olejomaľbu a kresbu pastelom. Jeho prvé práce sa nezachovali, zhoreli v rodičovskom byte počas 2. svetovej vojny a rovnako bola zbombardovaná železničná stanica. Po vojne rodina presídlila do Piešťan, kde otec opäť dostal miesto na železnici.
Viktor Chrenko vystriedal viacero povolaní. Štúdium medicíny prerušil vojnový konflikt, po nej pracoval v nemocnici ako nekvalifikovaná sila, aby v roku 1952 prijal miesto chemického analytika v novo vznikajúcej farmaceutickej továrni SLOVAKOFARMA HLOHOVEC a tomuto mestu zostal Viktor Chrenko verný až do svojej smrti 6.11.2010. Rodina dostala byt, narodili sa dvaja synovia a on sa vrátil k svojej láske – maľovaniu. V podniku vznikla na jeho návrh Technická knižnica a stredisko VTEI, toto svoje dieťa stále vylepšoval a pracoval ako jej vedúci do dôchodku. Bol jazykovo zdatný, ovládal nemčinu, francúzštinu, latinčinu, ruštinu, čiastočne sa dohovoril maďarsky i anglicky. Robil preklady odbornej literatúry, rešerše a po celý život bol nadšeným propagátorom literatúry. V podniku prevzal divadelný súbor, stal sa jeho režisérom i scénografom a s návrhmi kulís získal niekoľko ocenení v Dubnici nad Váhom, Trnave a Bratislave. Profesia knihovníka ho inšpirovala k návratu k exlibrisu. Prvý vyrobil v roku 1967 a v priebehu 42 rokov vzniklo 393 knižných značiek Viktora Chrenka. Prvé dve desaťročia tvoril výhradne technikou X3 (linoryt), svoje malé diela často lavíroval akvarelovou farbou. Neuspokojil sa však s postavením autodidakta, ale zapísal sa do kurzov hĺbkotlače na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesora Stopiaka, kde si vyskúšal lept v kombinácii s akvatintou. Novú techniku rýchlo zvládol a vo svojom najplodnejšom období vytvoril 90 knižných značiek technikou leptu (C3) aj v kombinácii s akvatintou (C3+C5). Občas sa vracal k linorytu a v posledných rokoch tvorby experimentoval s rytím do plastickej hmoty (X6).
Viktor Chrenko bol aktívnym členom Krúžku slovenských exlibristov a bibliofilov a od roku 1973 bol členom SSPE v Prahe. Jeho knižné značky sú reprodukované v mnohých katalógoch z výstav a boli uverejnené v špecializovaných časopisoch. Mal výborné kontakty so zberateľmi z celej Európy a vlastnil rozsiahlu zbierku exlibrisov a voľnej grafiky. Typické pre jeho tvorbu boli jemné línie rezané špeciálnymi nožmi. Pozoruhodná je aj iná vlastnosť jeho exlibrisov, pretože všetky boli vytvorené pre konkrétnu osobu alebo inštitúciu a všetky sú rozmerovo vhodné k pôvodnému použitiu do knihy. Jeho tvorba bola cielená a majster tak vytvoril jedinečnú sériu exlibrisov, ktoré odrážajú profesijné zameranie, záľuby, túžby a obľúbené témy, milované scenérie budúceho majiteľa. Na malej ploche je poskytovaná intímna výpoveď o vlastníkovi knižnej značky plná detailov, skrytých inotajov či vtipných narážok.
Viktor Chrenko knižnú značku propagoval po celý život, neúnavne prednášal na školách, získaval nových nadšencov, publikoval. Bol pri vzniku medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC, ktorá sa pod jeho vedením stala prestížnou prehliadkou detského exlibrisu. Pracoval ako predseda odbornej poroty a svoje skúsenosti odovzdával mladým laureátom na medzinárodnej tvorivej dielni. Napísal pracovnú príručku pre pedagógov o grafických technikách.

Samostatné výstavy:
Piešťany/1989, Trnava/1990, Hlohovec/1990, Varšava/1993, Trenčín/1995, Grudziadz/1997, Tartu/2007, Piešťany/2007, Hlohovec/2008, Uherský Brod/2009.
Účasť v národných kolekciách:
Mönchengladbach/1990, Bratislava/1992, Tokio/1992, Chrudim/1996, Bratislava/1998, Bratislava/2001, Bratislava/2004.
Súťaže:
Haag, Budapešť, Chrudim, Naarden, Viedeň, Sint Niclaas, Lodž, Katowice, Dubnica nad Váhom, Minsk, Sofia, Kluž, Pécs, Kitzingen, Kronach, Gliwicwe, Zakopane, Adamov, Uherský Brod.
Ocenenia:
Medaila P. Stellera – Katowice 1996
Čestný diplom Poľského zväzu exlibristov Starachowice


Zostavil: Víťazoslav CHRENKO
recenzoval Alois Sassmann
C3+C5, 77x58, 1996