Jadrníčková Květoslava
*15.6.1921 - ✝︎10.6.2005


Akademická malířka se narodila ve Vlašimi. Po absolvování pražského Dívčího reálného gymnasia na Vodičkově ulici, studovala mezi léty 1940 – 1944 soukromou školu kreslení a malování v Mánesu u V.Sychry, J. Lieslera a V. Tittelbacha. Ve studiu pokračovala na VŠUP u profesorů A. Fišárka, V.Sychry a M. Holého (1952).
Roku 1942 se provdala za ing. Leo Jadrníčka, syna malíře Ludvíka Jadrníčka, žijícího v Jevíčku. Po roce manželství však ovdověla. V roce 1949 se pak znovu provdala za Ing. Železňáka a po skončení studií odstěhovala do Brna, kde vyučovala na LŠU J. Kvapila. Po rozvodu se vrátila ke svému dřívějšímu příjmení.
V roce 1972 se na trvalo usadila v Jevíčku, nám. Palackého 33. Stala se tu čestnou občankou města, které milovala a se kterým byla citově velice úzce spojena. Ne náhodou tam na ni s láskou a úctou vzpomínají dodnes. Mnozí obyvatelé si ještě pamatují, jak ji za doprovodu jejích věrných psích přátel často potkávali na procházkách po okolí. Zemřela pět dní před svými osmdesátými čtvrtými narozeninami. Více než 70 let se věnovala výtvarným uměním, z nichž nejbližší jí byla užitá a volná grafika – litografie, lept, suchá jehla. Obdivuhodná byla její jemnost a preciznost v rytí. Také malování a kreslení bylo jejím velkým koníčkem. Známé jsou například její ilustrace k dětským pohádkám. Nakladatelství Blok mimo jiné vydalo s jejími ilustracemi Moravské pohádky, Kuldův Zakletý vrch, Pazourkův Lískáček, Frycovu Bílou manéž, kdežto v Melantrichu to byla třeba kniha J.Š. Kubína Na veselé hodince, Jiřího Mahena Dvanáct zbojníčků a vrána. Z odborné literatury ilustrovala Fyziologii hospodářských zvířat od prof. Lebedy, z regionální literatury knihu pověsti Františka Továrka Zašlými stezkami.
Pro děti malovala také obrázky k pohádkám Boženy Němcové či Karla Jaromíra Erbena či Andersena, Hauffa. Jako diafilmy je vydávala Moravská ústředna v Brně a vyráběly Filmové laboratoře Gottwaldov (Zlín).
Vytvořila krom toho i řadu etiket, vinět, novoročenek a exlibris. Exlibris se věnovala od roku 1959 a provedla jich leptem, suchou jehlou i linorytem několik desítek pro domácí a zahraniční sběratele. Některé pouze pro soutěže. Její práce se brzy staly známé téměř po celém světě. Zúčastnila se mezinárodních výstav ex libris v Sapporu (1992), Hongkongu, Maastrichtu (1994), Polsku, Litvě, Francii, každoročně pak v Itálii u pana Manterra. V Jevíčku vystavovala již v roce 1966 a posléze ještě 1984, 1989 a 1999.

Samostatné výstavy /výběr
1968 – Praha, ústav ČSAV, 1986 – Kostelec na Hané, 1989 – Jevíčko, 1994 – Moravská Třebová, 1999 - Jevíčko
Kolektivní výstavy /výběr
1959, 1961, 1966 - Brno, výstavy moravské grafiky, 1966 – Zlín, 1968 – Brno, 1993 – Maastricht, kde byla zastoupena grafickým listem Plynutí času, 1998 – Praha, Karolinum
Výstavy ex libris /výběr
1990-1995 – Hradec Králové, 1992 – Sapporo, 1994 – Tchaj-wan, Hongkong, 1995 - Prostějov


Sestavil: Luděk Klimeš
Posuzovala: Marie Moravcová

Výběr z literatury:
  • Blažek Š., Orner A.: Malíři v Jevíčku a okolí. Jevíčko 2001
  • Jevíčský zpravodaj, červenec 2005
  • Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999 – Chagall, Ostrava 1999
  • Vencl Slavomil: České exlibris. Hollar, Praha 2000


  • C3, 100 x 60 mm, 1997

    X3, 175 x 95 mm, 1964